Nyheder

8. maj 2018

INVESTERING I KVINDERS SUNDHED ER GOD FORRETNING

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Sex & Samfund samler i dag, tirsdag d. 8. maj, danske virksomheder og investorer til en konference i New Delhi, hvor de vil belyse de økonomiske og sociale gevinster, der kommer af at investere i øget inklusion af kvinder på arbejdspladsen og ikke mindst medarbejderes sundhed og trivsel.

I samarbejde med den danske ambassade i Indien og IFU’s britiske søsterorganisation, CDC, samler IFU og Sex & Samfund i dag flere end 60 repræsentanter fra en lang række virksomheder på tværs af industrier samt organisationer og investorer til en konference i New Delhi. Konferencen kaster lys på forretningspotentialet i at sikre flere kvinder bedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen til gavn for den enkelte virksomhed og samfundet som helhed.

Investering i sundhed og kvinder skaber vækst
På verdensplan er der 26% færre kvinder ansat i det formelle arbejdsmarked end mænd. I Indien er situationen særligt kritisk. Dér er der nemlig kun 1 kvinde på arbejdsmarkedet for hver 3 mænd, hvilket har skabt en stor kløft mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at hvis Indien formår at bryde denne negative udvikling vil virksomheder i landet være i stand til skabe 68 millioner flere arbejdspladser frem mod 2025 og øge landets bruttonationalprodukt med op mod med 0.7 trillioner dollars.

Undersøgelser viser også, at virksomheder, der investerer i kvinders sundhed på arbejdspladsen typisk får 3 US dollars retur for hver dollar, de investerer i sundhedsforsikring, barsel eller adgang til sundhedsfaciliteter- og information

En virksomheds investeringer i kvinders sundhed sikrer dermed ikke blot kvinders basale menneskerettigheder, men giver samtidig virksomheden betydelige økonomiske og sociale fordele, herunder øget motivation blandt medarbejderne, øget effektivitet og produktivitet samt lavere fravær og personaleomsætning. Investeringerne bidrager til at fastholde de kvindelige medarbejdere og kan medvirke til at styrke konkurrencedygtigheden i virksomheden.

– Hos IFU glæder vi os over, at vi som investeringsfond kan være med til at sætte fokus på kvinders sundhed og ligestilling og ikke mindst de muligheder, der ligger for danske virksomheder i at styrke deres samfundsansvar og erhvervsmæssige engagement inden for dette område, siger Torben Huss, vicepræsident i IFU.  Han påpeger ligeledes, at samarbejdet med Sex & Samfund gør IFU relevant over for virksomheder på en ny måde.

I partnerskab for FN’s Verdensmål
Sex & Samfunds vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen forklarer, at partnerskabet med IFU bidrager aktivt til at skabe forandringer blandt virksomheder og dermed også til opnåelsen af FN’s Verdensmål for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling.

– I vores innovative partnerskab med IFU står verdensmålene for både sundhed, ligestilling samt vækst og jobskabelse som helt centrale mål. Vi er i Sex & Samfund tilfredse med, at både kvinders rettigheder – og ikke mindst deres seksuelle og reproduktive rettigheder – placeres som en væsentlig faktor for bæredygtig udvikling og økonomisk vækst”, understreger Tania Dethlefsen.

På konferencen lancerer IFU og Sex & Samfund et værktøj til at fremme ligestilling i virksomheder. Læs guidelines her.

For yderligere information om konferencen og samarbejdet mellem IFU og Sex & Samfund kontakt:

Birgitte Bang Nielsen, Sustainability Director i IFU, 22 68 75 26
Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær i Sex & Samfund, 50 90 91 09 eller td@sexogsamfund.dk

Om partnerskabet mellem IFU og Sex & Samfund

Ambitionen med partnerskabet mellem IFU og Sex & Samfund er at motivere private virksomheder i udviklingslande til at bidrage til Verdensmålenes SDG 3 om sundhed og SDG 5 om ligestilling.

Dette sker blandt andet ved at øge virksomhedernes viden om, hvorfor investeringer i kvinders sundhed og ligestilling og dermed indirekte rettigheder på arbejdspladsen er en god business case, samt ved at udvikle værktøjer, som i praksis kan støtte virksomheder i at opnå disse mål.

Vejen til de konkrete værktøjer og deling af best practice-eksempler har blandt andet været via research af allerede gennemførte studier samt kvantitativ og kvalitativ dataindsamling fra virksomhederne i IFU’s projektportefølje. Se og læs mere om redskaberne til virksomhederne her.