Nyheder

28. januar 2019

INVESTERING I UKRAINSK SOLPARK ER SDG-FONDENS FØRSTE

Danish SDG Investment Fund, som blev lanceret i juni 2018, har foretaget sin første investering i et 19,1 megawatt solcelleanlæg i Ukraine. Anlægget er udviklet af den danske virksomhed Better Energy. Danish SDG Investment Fund investerer 37 millioner kroner, hvilket svarer til en tredjedel af den samlede investering i anlægget.

Ukraine er et af Europas fattigste lande, men har en stor befolkning og et stort økonomisk potentiale. Energisektoren i landet er forældet og kræver omfattende modernisering. Derfor har Ukraine vedtaget en ambitiøs strategi, som går ud på at øge den nationale energiproduktion og arbejde hen imod, at vedvarende energi skal udgøre 25% af den samlede energiforsyning i 2035.

Danish SDG Investment Fund og den danske virksomhed Better Energy, der producerer vedvarende energiløsninger, understøtter den ukrainske strategi og SDG-mål 7 ved at investere i Ganska, som er en solpark på 19,1 megawatt. Ganska-projektet er placeret i Zythomir-regionen i det centrale Ukraine, og når anlægget forbindes til det nationale el-net, vil de 59.000 solpaneler producere vedvarende energi svarende til forbruget i 6.500 husstande. Samtidig reduceres CO2-udledningen med cirka 8.000 tons om året. Investeringen tilbagebetales ved hjælp af en såkaldt strømsalgsaftale indgået med de ukrainske myndigheder.

Udviklingsmisteren roser investering

– For at imødekomme verdensmålene skal vi samarbejde med den private sektor. Det kræver en ny tilgang at få fart på SDG’erne. Danish SDG Investment Fund blev fremhævet på P4G-topmødet i oktober i København som et positivt eksempel på offentligt-privat samarbejde for målrettede investeringer i SDG’erne. Projektet i Ukraine er et godt billede på, at det fungerer, udtaler udviklingsminister Ulla Tørnæs.

– Vi er meget glade for at have underskrevet Danish SDG Investment Funds første investeringsaftale med et projekt, der medvirker til, at Ukraine kan øge sin nationale energiproduktion og i stigende grad anvende vedvarende energi, siger Torben Huss, CEO i IFU.

– Ukraine er et marked, hvor Better Energys teknologi har potentialet til at levere, hvad den lover. Dette pilotprojekt skaber grobund for yderligere projekter og er en god kickstart til et fremtidigt samarbejde med IFU og SDG-fonden, siger Mark Augustenborg Ødum, EVP markets & project finance hos Better Energy.

Flere projekter på vej

IFU har stor erfaring med investeringer i Ukraine, inklusive fire projekter inden for sol- og vindenergi på i alt 110 megawatt. Da vedvarende energi er en af de prioriterede sektorer for Danish SDG Investment Fund, er Ganska solpark et godt match som fondens første investering. Derudover understøtter investeringen også den danske regerings Neighbourhood Energy Investment Programme, der administreres af IFU med henblik på at fremme investeringer i Ukraine og Georgien.

Ganska er Better Energys første investering i Ukraine, men virksomheden er i gang med at udvikle flere projekter. Better Energy har ekspertisen og teknologien til at opgradere energisektoren i Ukraine og samtidig sikre en sund kommerciel investering. NEFCO – Nordic Environment Finance Corporation – har bidraget til finansieringen af Ganska med et langfristet lån.

Om Danish SDG Investment Fund

Danish SDG Investment Fund blev etableret for at fremme FN’s verdensmål ved at tilbyde risikovillig kapital til kommercielle bæredygtige projekter i udviklingslande og vækstmarkeder. Danish SDG Investment Fund er et offentligt-privat samarbejde med midler fra den danske stat, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og de private investorer PKA, PensionDanmark, PFA, ATP, JØP/DIP, Pensam, Navest, SEB Pension & Försäkring, Secure SDG Fund og Chr. Augustinus Fabrikker Akts. IFU administrerer fonden, som i slutningen af 2018 havde opnået et samlet kapitaltilsagn på 4,85 mia. kr.

Om Better Energy

Hvis 2030-dagsordenen skal opfyldes, kræver det moderne teknologi, samarbejde og finansieringsværktøjer. SDG-fonden blev fremhævet på det internationale P4G-topmøde i København som det første eksempel på et offentligt-privat samarbejde for målrettede investeringer i SDG’erne. Better Energys Ganska-projekt i Ukraine er et skelsættende eksempel på, hvordan det kan gøres.

Better Energys systemer giver adgang til store projekter inden for billig og stabil grøn energi, hvilket vil have en positiv indvirkning på erhvervsudviklingen og øge sundheden og velstanden i lokalsamfundene. Teknologien holder nøglen til store fremskridt på SDG-området – og innovative partnerskaber og investeringer kan dreje den.