Nyheder

17. maj 2011

IFU’S INVESTERINGSNIVEAU FORTSAT HØJT

I 2010 indgik IFU aftaler om investeringer for 559 mio. kr. Dermed fortsætter dansk erhvervslivs store efterspørgsel på finansiering fra IFU.

IFU – Investeringsfonden for udviklingslande, der rådgiver og investerer med danske virksomheder i udviklingslande, har igen i 2010 oplevet en stor efterspørgsel på rådgivning og finansiering. I alt har fonden indgået aftaler om investeringer for 559 mio. kr. i 45 selskaber.  IFU har investeret 241 mio. kr. i Afrika og 212 mio. kr. i Asien. Det resterende beløb er investeret i Latinamerika og i en global mikrofinansieringsfond. Da IFU kun bidrager med en del af investeringen i de enkelte selskaber, er de samlede investeringer væsentligt større og forventes at udgøre i alt godt 4 mia. kr.

Den direkte beskæftigelse i de 32 nye selskaber, som IFU i 2010 har investeret i, forventes at blive på godt 6000 personer.

– Vi er tilfredse med, at vi igen har bidraget til, at dansk erhvervsliv kan etablere sig på de nye vækstmarkeder, og at udviklingslandene får tilført investeringer, der kan skabe vækst og beskæftigelse, siger administrerende direktør Finn Jønck.

IFU’s finansielle resultat for 2010 blev et overskud på 67 mio. kr.

Fokus på små og mellemstore virksomheder

I 2010 er knap 60 procent af IFU’s investeringsaftaler i nye selskaber indgået med små og mellemstore danske virksomheder. I Afrika er andelen 75 procent.

– Det er vigtigt for Danmark og dansk økonomi, at de små og mellemstore danske virksomheder får adgang til de nye markeder. Vi er derfor meget tilfredse med, at IFU i høj grad kan assistere den type virksomheder med etablering i udviklingslande og på emerging markets, som traditionelt ikke ligger lige for, når dansk erhvervsliv bevæger sig uden for Danmarks grænser, siger Finn Jønck.

IFU’s Annual Report 2010 kan læses her.

Se IFU’s pressemeddelelse som pdf her.

Yderligere oplysninger: Kommunikationschef Rune Nørgaard, tlf. + 45 33 63 75 60