Nyheder

3. maj 2021

IFU’s ARBEJDE MED BÆREDYGTIG UDVIKLING ER BLEVET VERIFICERET

IFU har sammen med flere end 125 internationale investorer underskrevet Operating Principles for Impact Management, der udstikker rammer for investorers arbejde med at skabe og dokumentere bæredygtig udvikling i deres investeringer. IFU har nu fået foretaget en uafhængig verificering, der viser, at fondens politikker, procedurer og måling af udviklingseffekter er i overensstemmelse med principperne og på et højt niveau.  

IFU er en impact investor, der har en klar målsætning om, at investeringerne skal bidrage til bæredygtig udvikling i investeringslandene. I praksis udmøntes dette ved, at IFU’s impact prioriteter er i fokus gennem hele investeringsprocessen, fra udvælgelse af projekter, due dilligence, opstilling af mål for impact, aktivt ejerskab og frem til evaluering efter exit.

Som den eneste investeringsfond i Danmark, har IFU sammen med mere end 125 internationale investorer underskrevet Operating Principles for Impact Management med henblik på at styrke indsats og måling af udviklingseffekter i kommercielle investeringer. Alle underskrivere er forpligtet til at lave en årlig statusrapport om arbejdet med at udvikle systemer for inddragelse af udviklingseffekter i investeringsprocessen samt at få foretaget en uafhængig vurdering, der skal verificere, at man efterlever principperne.

IFU har nået et højt niveau
Det amerikanske konsulentfirma BlueMark, der er ledende indenfor impact verifikation, har nu gennemført en uafhængig vurdering af IFU. Heri konkluderes det, at IFU’s systemer, som skal styre og måle udviklingseffekter, generelt er på et højt niveau.  Det gælder særligt det strategiske fokus og vurderingen af projekternes bidrag til bæredygtig udvikling i forberedelsesfasen.

“Vi har en ambition om at være en førende impact investor, og er jeg meget tilfreds med, at vi nu har fået en uafhængig vurdering, der viser, at vores arbejde med at skabe bæredygtig udvikling har et højt niveau.”

Torben Huss, CEO i  IFU.

Anbefalinger til det videre arbejde
BlueMarks vurdering omfatter derudover en række anbefalinger til, hvordan IFU kan styrke  indsatsen yderligere. Her peges der bl.a. på, at IFU kan forbedre sit arbejde med at vurdere den fortsatte bæredygtighed af virksomhederne, efter fonden har afsluttet investeringerne, samt aktivt anvende studier og analyse af tidligere projekter i det strategiske arbejde.

Bluemarks sammenfatning kan ses her.