Nyheder

24. januar 2022

IFU’S ANDEN INVESTERING I SOLENERGI I MALAWI

Malawi er et af verdens fattigste lande. Da kun ti procent af befolkningen har adgang til elektricitet, er der et stort behov for at øge energiforsyningen. Med solpark nummer to under opførelse i Malawi giver IFU et vigtigt bidrag til at støtte den grønne omstilling og forbedre levevilkårene i landet. Finansieringen foregår gennem Danmarks Grønne Fremtidsfond.

I landsbyen Golomoti 100 kilometer fra Malawis hovedstad Lilongwe har et af IFU’s porteføljeselskaber, JCM Power Corporation, påbegyndt opførelsen af en PV solpark på 20 megawatt. Det er virksomhedens anden solpark i Malawi efter opførelsen af Salima-projektet på 60 megawatt, der begyndte at producere elektricitet i fjerde kvartal 2021.

Da kun ca. ti procent af Malawis befolkning har adgang til elektricitet, er der stærkt brug for den øgede kapacitet. Den vil bidrage til at øge andelen af vedvarende energi i energimixet i Malawi, give mere stabil elforsyning og potentielt mindske brugen af brænde til madlavning, som har sundhedsmæssige konsekvenser og fører til skovrydning.

”Dette projekt stemmer perfekt overens med vores impact-strategi, som fokuserer på at forbedre levevilkårene for mennesker i udviklingslandene, fremme den grønne omstilling og skabe adgang til basale serviceydelser som for eksempel elektricitet,” siger Lars Krogsgaard, CIO i IFU.

Christian Wray, der er CEO i JCM Power tilføjer: ”Malawi er et land med rigelige kilder til vedvarende energi, og vi er stolte af at føre an i at hjælpe med at afdække potentialet for vedvarende energi. Med støtte fra partnere som IFU, der har forpligtet sig til at være aktive investorer på vækstmarkeder, kan vi gennemføre projekter som Golomoti.”

Første solpark med batterilagring
Med støtte fra Innovate UK er Golomoti den første kommercielle solpark i Malawi, der anvender et energilagringssystem baseret på batterier. Sammen med installering af solmodulerne på trackere vil dette øge anlæggets ydeevne. Når anlægget kommer i drift i begyndelsen af 2022 forventes det, at Golomoti solpark vil levere strøm til mere end 100.000 husstande og reducere CO2-udledningen med ca. 3.000 tCO2e om året.

De to nye solparker, som opføres af JCM Power, følger Malawis strategi om at tiltrække flere private investeringer i energisektoren, der vurderes at have brug for investeringer for 15 milliarder kroner frem mod 2030.

”Vi er glade for at kunne hjælpe Malawis regering med at gennemføre sin strategi og tiltrække flere private investeringer til energisektoren. Som firstmovers vil vi forhåbentlig kunne inspirere andre investorer til at følge efter.”

Lars Krogsgaard, CIO i IFU.

Danmarks Grønne Fremtidsfond yder lånefinansiering
Finansieringen på 85 millioner kroner er tilvejebragt af IFU gennem Danmarks Grønne Fremtidsfond, som understøtter den grønne omstilling i Danmark og udlandet.

”Med vores adgang til yderligere finansiering gennem Danmarks Grønne Investeringsfond kan IFU investere i flere projekter og bidrage til at fremskynde den grønne omstilling i udviklingslande som Malawi,” siger Lars Krogsgaard.

Danish SDG Investment Fund, som administreres af IFU, er investor i JCM Power, som i samarbejde med PIDG-virksomheden InfraCo Africa Limited har investeret aktiekapital i Golomoti solpark.

JCM Power:
JCM er en uafhængig energiproducent, som ønsker at fremme social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed på vækstmarkeder via udvikling, opførelse og drift af vedvarende energiprojekter. JCM’s vision er en fremtid drevet af ren energi. For yderlige oplysninger, se www.jcmpower.ca

InfraCo Africa:
InfraCo Africa er en del af Private Infrastructure Development Group (PIDG). InfraCo Africa  bekæmper fattigdom  ved at mobilisere private investeringer i infrastrukturprojekter i de fattigste lande i Afrika syd for Sahara. Det gør InfraCo Africa ved at investere direkte i projekter tidligt i projektforløbet eller ved at understøtte erfarne projektteams, der kan stå i spidsen for projektudvikling. Gennem sin investeringsdel kan InfraCo Africa også tilbyde aktiekapital til at lukke finansieringshuller og påbegynde opførelse eller finansiere innovative løsninger, som har brug for støtte til at opjustere, introducere nye produkter eller komme ind på nye markeder. InfraCo er baseret på kapitalindskud fra den britiske regering (gennem FCDO), den hollandske regering (gennem DGIS) og den schweiziske regering (gennem SECO). For yderligere oplysninger, se www.infracoafrica.com

Private Infrastructure Development Group (PIDG):
PIDG er en investor, som udvikler nyskabende infrastrukturprojekter og mobiliserer private investeringer i bæredygtig og inklusiv infrastruktur i Afrika syd for Sahara og i Syd- og Sydøstasien. PIDG’s investeringer fremmer den socioøkonomiske udvikling hen imod en retfærdig omstilling til nulemissioner, bekæmper fattigdom og bidrager til FN’s verdensmål. PIDG opfylder sine ambitioner i overensstemmelse med sine værdier om muligheder, ansvarlighed, sikkerhed, integritet og impact. Siden 2002 har SIDG afsluttet investeringer i 171 infrastrukturprojekter og givet ca. 217 millioner mennesker adgang til ny eller forbedret infrastruktur. PIDG er baseret på kapitalindskud fra regeringerne i Storbritannien, Holland, Schweiz, Australien, Sverige og Tyskland, samt fra IFC. For yderligere oplysninger, se www.pidg.org