Nyheder

11. november 2010

IFU VIL ØGE DANSK EKSPORT TIL ASIEN

Asien med Indien og Kina i spidsen vil frem mod 2030 udbygge og modernisere deres energiforsyning samt foretage energibesparelser for omkring 35.000 mia. kr. Eksportmulighederne er uanede for danske virksomheder, men der mangler konkurrencedygtige finansieringsløsninger. Den udfordring tager Nordjysk Elhandel og IFU – Investeringsfonden for udviklingslande nu første skridt til at løse via en ny finansieringsfacilitet.

Energimangel og forurening er en trussel mod yderligere udvikling i mange asiatiske lande. Derfor vil landene i de kommende år investere massivt i at udbygge og moderniseres deres energisektor samt gennemføre projekter, der skal sikre energibesparelser. Ifølge Det Internationale Energi Agentur vil investeringerne frem mod 2030 udgøre omkring 35.000 mia. kr.

Det giver uanede eksportmuligheder for danske virksomheder, men energibranchen er ikke gearet til at løse opgaven. Det viser en konsultation, som Nordjysk Elhandel og IFU har gennemført hos Danmarks førende eksportører på energiområdet.

Virksomheder mangler finansiering

– Finanskrisen har ændret eksportmarkederne. Det er ikke længere nok at sælge udstyr, nu skal der også leveres finansiering, og det har danske virksomheder ofte vanskeligt ved. Derfor taber de eksportordrer til udenlandske konkurrenter, eller også bliver projekterne slet ikke gennemført, fordi de asiatiske partnere ikke kan finansiere dem, siger Jakob Linulf, Head of project development hos Nordjysk Elhandel.

Konkurrencen på det international energimarked er hård, men danske virksomheder har et godt udgangspunkt. Danmark har været igennem en stor omstilling i energisektoren siden oliekriserne og har derfor de teknologier, produkter og den ekspertise, der er nødvendig for at kunne begå sig globalt.

En ond cirkel

Udfordringen er, at danske løsninger sjældent er de billigste. Ordrerne skal derfor vindes på kvalitet, lave driftsomkostninger og ikke mindst attraktiv finansiering. Danske eksportører er imidlertid ofte små og mellemstore virksomheder, der ikke kan udlåne penge til eller investere i asiatiske projektselskaber. Samtidig løber eksportørerne ofte ind i en ond cirkel, da danske banker ser et aktivt dansk medejerskab som vigtigt i forbindelse med tilsagn om långivning, og danske investorer ikke investerer uden tilsagn fra sikre långivere.

Ny facilitet skal sikre finansiering

– Det er ærgerligt, at Danmark skal gå glip af store ordrer, og udviklingslandene ikke kan få gennemført de nødvendige energi- og klimaprojekter. Derfor planlægger Nordjysk Elhandel og IFU at etablere en ny facilitet, der kan levere egenkapital til danske energiprojekter i de asiatiske lande, siger Torben Huss, vicedirektør i IFU.

Den ny facilitet bliver i første omgang finansieret direkte af Nordjysk Elhandel og IFU. Når de første investeringsaftaler er indgået, er målsætningen, at pensionsselskaber og andre investorer skal bidrage til at øge volumen og dermed skabe grundlaget for, at danske energivirksomheder for alvor kan få fodfæste på det asiatiske marked.

Yderligere oplysninger:

Vicedirektør i IFU, Torben Huss, tlf: 33 63 75 00

Head of project development hos Nordjysk Elhandel, Jakob Linulf, tlf: 24 83 66 18