Nyheder

2. maj 2023

IFU UNDERSKRIVER FØRSTE NYE INVESTERING I UKRAINE SIDEN KRIGENS START

IFU har underskrevet den første nye investering i Ukraine siden krigens start. Investeringen sker ifm. regeringens Ukrainefond, hvor IFU forventes tildelt 110 mio. kr. til investeringer i den private sektor i Ukraine. Investeringen på knap 35 mio. kr. sker med tidligere tildelte midler og gennemføres via Horizon Capital, der er en fond, som skal investere i små og mellemstore tech-virksomheder.

IFU har gennem flere år været en aktiv investor i Ukraine og har i dag 14 aktive investeringer i landet. Nu har IFU underskrevet den første nye investering efter den russiske invasion. Det sker i forbindelse med IFU’s nye Ukraine-facilitet, der oprettes med støtte fra regeringens Ukrainefond, hvor IFU forventes tildelt 110 mio. kr.

Investeringen gennemføres via Horizon Capital, der har etableret en ny fond, som skal investere i små og mellemstore tech-virksomheder i Ukraine med særligt fokus på unge iværksættere og kvindelige entreprenører. IFU investerer knap 35 mio. kr. i fonden, der etableres med kapitalindskud fra en række internationale investorer, herunder IFU’s søsterorganisationer i bl.a. Sverige, Finland og Holland.

”Vi er meget tilfredse med at kunne bidrage til at styrke beskæftigelsesmulighederne i den ukrainske økonomi på et svært og afgørende tidspunkt. De små og mellemstore tech-virksomheder, som den nye fond har fokus på, har været en overraskende robust sektor siden den russiske invasion, og vi ser gode muligheder for en fortsat positiv udvikling. Horizon Capital er en erfaren investor med lokale kræfter, som IFU tidligere har investeret med. Det er et godt første eksempel på den indsats, IFU vil levere under regeringens Ukrainefonds civile spor, og vi arbejder på flere nye investeringer i Ukraine med danske og internationale partnere.”

Søren Peter Andreasen, Deputy CEO i IFU.

Den nye fond har et særligt fokus på at fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres karrieremuligheder. Den er derfor den første fond i Central- og Øst Europa, der lever op til kriterierne i 2X Challenge, som er et internationalt initiativ med fokus på at øge investeringer til virksomheder, der fremmer ligestilling.

Underskrevet sammen med Zelenskyj
Investeringsaftalen blev underskrevet i præsidentpaladset i Kiyv under overværelse af præsident Zelenskyj. Han sagde i den forbindelse:

“Det er vigtigt, fordi det viser jeres tillid. Og jeg vil gerne takke jer, fordi det er uvurderligt. Det er meget vigtigt at stole på og tro på vores fælles succes og vores fælles sejr over denne aggression. Fordi Rusland begår aggression ikke kun mod ukrainsk jord, men også mod frihed.”

Volodymyr Zelenskyj, Ukraines præsident.

Zelenskyj understregede yderligere, at Ukraine er interesseret i investeringer og samarbejde, der vil bidrage til udviklingen af Ukraines økonomi og industri, modernisering og fremskridt for nye teknologier. Blandt de prioriterede retninger nævnte han udviklingen af IT-sektoren og energi, landbrugsvirksomhed mv.

Tech-sektor i vækst
Tech-sektoren i Ukraine beskæftiger i dag omkring 300.000 mennesker og har siden årtusindskiftet oplevet stor vækst og fået øget betydning for den ukrainske økonomi. Eksportindtægterne er således vokset fra 600 – 700 mio. kr. i 2003 til knap 50 mia. kr. i 2022. Det gør tech-sektoren til Ukraines tredjestørste eksportsektor efter landbrug og minedrift og svarer til omkring 45 procent af Ukraines samlede serviceeksport, og tech-sektoren udgør nu cirka 6 procent af landets BNP.

 IFU i Ukraine
IFU har gennem en årrække investeret i 60 private virksomheder i Ukraine og har fortsat 14 aktive investeringer indenfor bl.a. vedvarende energi, landbrug og produktion, hvoraf 8 udføres i partnerskab med danske virksomheder og investorer. Den samlede oprindelige investering i de nuværende aktive selskaber er på knap 575 mio. kr. Siden den russiske invasion har IFU bl.a. via fondens kontor i Kyiv løbende hjulpet porteføljeselskaberne med at håndtere de mange udfordringer, som selskaberne har oplevet, herunder ydet supplerende finansiering til selskabernes videre drift.