Nyheder

30. november 2004

IFU UENIG I KRITIK FRA VISMÆNDENE

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) er dybt uenig i den kritik, som fondene udsættes for i rapporten fra Det Økonomiske Råd, der er offentliggjort i dag (30. november 2004).

I rapporten påstås det, at IFU’s og IØ’s deltagelse i danske virksomheders investeringer i hhv. udviklingslande og østlande først og fremmest har karakter af erhvervsstøtte (til danske firmaer), og at fondene hovedsageligt deltager i projekter på markeder med gunstige erhvervsklimaer og med danske partnere, der er stærke nok til at investere selv.

Disse påstande tager IFU og IØ kraftigt afstand fra. IFU og IØ’s formål er at fremme den økonomiske udvikling i investeringslandene (hhv. udviklings- og reformlande), hvilket fondene lever klart op til.

Vismændene henviser til en evaluering af IFU, der blev offentliggjort i september 2004, men de ser helt bort fra rapportens overordnede konklusioner:

  • at IFU fuldt og helt ‘virker inden for sit mandat’, har opbygget ‘en unik ekspertise’ og gennem årene har medvirket til at skabe mere end 80.000 arbejdspladser i verdens udviklingslande.
  • at IFU (med en andel på 30%) deltager i flere projekter i Afrika (hvor de fleste af verdens fattigste lande findes) end flertallet af andre europæiske finansielle udviklingsinstitutioner.
  • at IFUs midler udelukkende investeres i form af aktiekapital og lån til selskaber i udviklingslandene og på rent kommercielle vilkår.
  • at IFU ikke alene medvirker med investeringsmidler men også bidrager med et enestående kendskab til investeringer under ‘ugunstige erhvervsklimaer’ samt et omfattende sæt af værdinormer, miljø- og arbejdsmiljøkrav, menneskerettigheds- og corporate governance regler.

Fondene tager ligeledes afstand fra Vismændenes konklusion om, at fondenes midler hovedsageligt kommer store danske virksomheder til gode, idet det gælder, at

  • mere end 63% af IFU’s og over 84% af IØ’s danske partnere i 2003 var små og mellemstore virksomheder, og
  • deres andel er stigende år for år.

At IFU og IØ overvejende skulle investere i lande med ‘gunstige erhvervsklimaer’ beror også på en fejltolkning ‘“ erhvervsklimaerne i øst- og u-lande varierer fra let ugunstige til svært ugunstige, og fondenes saminvesteringer med store danske partnere foregår overvejende i de vanskelige lande.

Det skal også påpeges, at fondenes aktiviteter ikke kun er nyttige for værtslandene og de danske partnere, men da deltagelse i investeringer sker på kommercielle betingelser giver de et fornuftigt afkast. Dette afkast har medført, at fondene kan aflevere DKK 1,4 mia. tilbage til statsbudgettet i 2004.

At IFU dækker et særligt behov, der kommer både de fattigste lande og mindre danske virksomheder til gode, kan Steen Eckardt, økonomidirektør i den kun fem år gamle IP kommunikations-virksomhed Emperion, bevidne:

“Vi forsøgte i næsten to år forgæves at finde midler til vores investering i Nigeria. Men de fleste banker lukker kassen helt i, bare de hører ordet Afrika. Det var først, da vi fik kontakt med IFU, at det lykkedes at rejse kapital nok til at udvide vores aktiviteter i Nigeria.”

I dag har Emperion kæmpe succes i Afrikas folkerigeste land og sælger både kommunikationsydelser til ejeren af den lille internetcafé midt i Sahara, olieselskaber og internationale nødhjælpsorganisationer.

For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt:

Sven Riskær, administrerende direktør for IFU og IØ – direkte tlf: 33 63 75 01 Mobil: 22 68 75 01
København, den 30. november 2004