Nyheder

26. januar 2016

IFU UDGIVER HÅNDBOG OM DEN GODE FORRETNINGSPLAN

Formålet med den nye håndbog er at inspirere IFU’s partnere til at identificere og besvare centrale spørgsmål i forbindelse med deres forretningsplan og samtidig få dem til at se værdien i den strategiske planlægningsproces.

IFU har udgivet en ny håndbog for vores partnere kaldet
IFU Best Practice on Business Plans”.

Da forretningsplanlægning er et grundlæggende element for at opbygge en succesfuld virksomhed, har IFU udviklet denne håndbog som et værktøj for virksomheder, der planlægger at udvide deres forretning til emerging markets eller udviklingslande enten ved at investere i et nyt datterselskab eller i en eksisterende virksomhed.

Derudover er håbet, at IFU’s partnere, som allerede har projekter i emerging markets eller udviklingslande og som søger at udvide eller flytte deres strategiske fokus, også kan anvende håndbogen som en kilde til inspiration til, hvordan man kan gribe den strategiske planlægningsproces an.

– Jeg håber, at denne håndbog vil inspirere vores partnere til at identificere og besvare centrale spørgsmål i forbindelse med deres forretningsplan, siger IFU’s CEO Tommy Thomsen.

Næsten 50 års investeringserfaring

Indholdet af denne håndbog er inspireret af IFU’s næsten 50 års investeringserfaring i udviklingslande i samarbejde med danske virksomheder. Håndbogen omfatter således IFU’s ”dos og don’ts” i forhold til en virksomheds strategiske planlægnings- og opstartsproces.

Ved at følge håndbogens anbefaling i forhold til indholdet i den gode forretningsplan, vil denne med stor sandsynlighed omfatte de informationer, som IFU og andre potentielle investorer skal bruge for at kunne afgøre, om de vil stille finansielle midler til rådighed for virksomheden. Det er dog vigtigt at påpege, at værdien af den strategiske planlægningsproces ikke kun er ’produktet’ i form af forretningsplanen, men også selve processen og den vejledning, som virksomheden herigennem får i forhold til at kunne træffe de rigtige investeringsbeslutninger.

Hvordan kan IFU hjælpe din virksomhed?

IFU kræver ikke, at du afleverer en færdig forretningsplan, når du tager kontakter vedrørende medfinansiering. I de fleste tilfælde vil IFU kunne tilbyde rådgivning om, hvordan virksomheden kan finpudse forretningsstrategien, herunder men ikke begrænset til juridiske spørgsmål, kontrakter, bæredygtighed, søgnings- og udvælgelsesprocedurer mv.

– Alle vores projektselskaber er velkomne til at kontakte os uafhængigt af, hvor langt de er i den strategiske planlægningsproces. Vi går gerne i dialog omkring strategiske overvejelser eller projektets realiserbarhed, siger Morten Christiansen, Senior Vice President hos IFU.