Nyheder

4. juni 2012

IFU UDDELER CSR-PRIS IGEN

IFU uddeler for anden gang prisen IFU CSR Investment, der gives for den mest bæredygtige danske investering i udviklingslande. Prisen overrækkes i forbindelse med CSR AWARDS 2012.

CSR Fonden arrangerer for anden gang CSR AWARDS 2012 med faglige arrangementer over to dage, internationale toptalere, underholdning og award-show. Hovedtaler er USA’s tidligere præsident Bill Clinton, der i dag står i spidsen for William J. Clinton Foundation, som arbejder med velgørenhed over hele verden. CSR AWARDS 2012 finder sted i Sønderborg den 13. og 14. november 2012. I den forbindelse uddeles prisen IFU CSR Investment.

– Vi arbejder med at skabe bedre vilkår i udviklingslande. Derfor er det vigtigt for os, at vores investeringer både er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige. Med prisuddelingen vil vi gerne vise, at rigtig mange danske virksomheder gør en stor indsat på CSR-området – også når de arbejder uden for landets grænser, siger Birgitte Bang Nielsen, der er CSR-chef i IFU.

IFU CSR Investment gives til et selskab i et udviklingsland, som gør en særlig CSR-indsats inden for bæredygtig udvikling. Selskabet skal kunne vise, at god forretning, strategisk CSR og overholdelse af internationale standarder for social, miljømæssig og økonomisk udvikling går hånd i hånd.

Selskabet skal vise, at det i praksis overholder lovgivningen indenfor CSR-området i det land, selskabet opererer i. Tilsvarende skal det vise, at det overholder væsentlige internationale standarder indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og dermed følger principperne i fx Global Compact.

Samtidig skal selskabet have bidraget proaktivt og positivt til opfyldelsen af et eller flere af de internationale principper for bæredygtig udvikling, herunder FN’s udviklingsmål – Millennium Development Goals (MDG).

Er du interesseret i at få yderligere information om, hvordan du indstiller en virksomhed til IFU’s CSR pris, kan du kontakte Birgitte Bang Nielsen via mail bbn@ifu.dk eller telefon +45 33 63 75 00.

Ansøgningsfrist for indstillinger til prisen IFU CSR Investment er 30. juli 2012.

Ansøgningsskema kan hentes her.