Nyheder

27. august 2009

IFU UDDANNER ANSATTE I NY ARMENSK INVESTERINGSFOND

Den nye armenske investeringsfond, the Fund for Rural Economic Development in Armenia (FREDA), har ønsket af få deres medarbejdere uddannet af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU). I denne uge gennemføres den første del af et uddannelsesforløb. Senere fortsætter uddannelse og rådgivning både i København og Armenien. Baggrunden for FREDA's ønske er, at IFU/IØ har mange års erfaring med investeringer i Øst- og Centraleuropa samt i udviklingslande og har stor ekspertise inden for landbrugsinvesteringer, som vil være et hovedområde for den nye armenske fond.

Den nye armenske investeringsfond FREDA skal investere i virksomheder i de armenske landdistrikter. Formålet er at styrke den økonomiske udvikling og øge beskæftigelsen i disse områder. FREDA skal primært investere inden for agrobusiness, og den enkelte investering vil typisk ligge på mellem 25.000 og 500.000 USD. Forudsætningen for, at FREDA investerer i en virksomhed, er, ligesom for IFU, at virksomheden er kommerciel og økonomisk bæredygtig, samt at den bidrager til økonomisk og social udvikling i landet.

FREDA bliver finansieret via et lån fra the International Fund for Agricultural Development (IFAD), der er en del af FN.

– IFU har vist, at de via deres investeringer både kan skabe arbejdspladser og udvikling og samtidig tjene penge. Den viden og erfaring ser vi frem til at få del i. Det gælder ikke mindst deres ekspertise i investeringer og management inden for agrobusiness, der bliver et af vores hovedområder, siger direktør i FREDA Tigran Khanikyan

I den kommende uge skal direktøren fra FREDA og en ledende medarbejdere fra IFAD gennem et intensivt uddannelsesforløb i IFU. Her skal de blandt andet præsenteres for IFU’s screeningproces omkring nye investeringer, hvor der både er fokus på de økonomiske og udviklingspolitiske forhold, samt etiske og sociale standarder. Derudover bliver de undervist i IFU/IØ’s løbende management af porteføljen, herunder omkring bestyrelsesarbejdet. Endelig skal de introduceres til finansiering, bogholderi, HR og kommunikation.

– Vi er naturligvis glade for at FREDA har valgt os. Det viser, at der ude i verden bliver lagt mærke til vores arbejde og resultater, siger afdelingschef i IFU/IØ Morten Christiansen.

IFU har tidligere rådgivet Den Afrikanske Udviklingsbank, da banken etablerede en privatsektorafdeling og har derudover rådgivet og ydet teknisk assistance til forskellige fonde og investorer i ind- og udland.

– Det er selvfølgelig en stor opgave at gennemføre så intensivt et uddannelses- og rådgivningsprogram. Men vi har efterhånden opbygget en del erfaring, og selvom den type af opgaver ikke er vores egentlige kerneaktivitet, så skal man ikke undervurdere dens betydning og bidrag til udviklingen i de lande, vi arbejder i, siger Morten Christiansen.

Undervisningen bliver gennemført af IFU/IØ’s medarbejdere, der især vil tage udgangspunkt i deres egen erfaring og dermed gøre det så praktisk anvendeligt som muligt for deltagerne. Den første uge af undervisningen foregår i København. Senere gennemføres der yderligere uddannelse i Købehavn samt et uddannelses- og rådgivningsforløb i Armenien. Sidstnævnte sker via IFU/IØ- ansatte i Østeuropa, der kender Armenien og taler russisk.

– Vi har valgt at gøre uddannelsesforløbet så praktisk som muligt, så den viden, deltagerne får, hurtigt kan omsættes til handling, når de skal i gang med arbejdet i Armenien. Det følges så op af besøg fra vores advisers, der både kender Armenien og taler russisk, og som derfor er i stand til at rådgive dem on location, siger HR-chef i IFU og IØ Susanne M. Nielsen.