Nyheder

23. maj 2019

IFU TILSLUTTER SIG OPERATING PRINCIPLES FOR IMPACT MANAGEMENT

IFU går sammen med 60 investorer på verdensplan om at administrere impact-investeringer for 350 milliarder US dollars ud fra de nye Operating Principles for Impact Management. IFC har udviklet principperne i samarbejde med en række kapitalforvaltere, udviklingsbanker og andre finansielle institutioner.

I april 2019 offentliggjorde IFC, at 60 investorer har tilsluttet sig Operating Principles for Impact Management, som er en markedsstandard for impact-investeringer, hvor investorerne arbejder med både at fremme en positiv social udvikling og levere et finansielt afkast. Principperne skal medvirke til at skabe gennemsigtighed, troværdighed og disciplin på markedet for impact-investeringer.

De 60 organisationer råder tilsammen over 350 milliarder US dollars i impact-investeringer, som de nu administrerer i henhold til principperne. Fremtidige investeringer vil også skulle følge principperne. Principperne sætter en tydelig markedsstandard for, hvad en impact-investering er, og adresserer også bekymringer vedrørende ”impact-washing”. IFC har stået for udviklingen af principperne i samarbejde med førende kapitalforvaltere, udviklingsbanker og andre finansielle institutioner, inklusive en tre måneder lang offentlig høring.

– Vi mener, at der nu er potentiale for at gøre impact-investeringer mere mainstream,” siger IFC’s CEO Philippe Le Houérou. ”Vi har store ambitioner – vi ønsker at langt flere midler skal investeres i impact, da der ikke er nogen tid at spilde, hvis vi skal opfylde en milliardstor, eller endda billionstor, målsætning.”

I en nylig rapport – Creating Impact: The promise of Impact Investingvurderer IFC, at der findes investorer til impact-investeringer for helt op til 26 billioner US dollars. Det inkluderer 5 billioner US dollars inden for private equity, ikke-statsgæld og venturekapital og op til 21 billioner US dollars i værdipapirer.

For at opfylde denne målsætning skal investorer inden for impact-investeringer have et tydeligt grundlag at basere deres investeringer på, således at de kan opnå positive, målbare sociale resultater i tillæg til den økonomiske gevinst. Principperne hjælper i denne proces ved at skabe tydelighed og konsistens omkring impact-investeringer og øge tilliden til disse investeringer i markedet.

IFU har tilsluttet sig principperne sammen med en række andre europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner.

”Impact-investeringer er utroligt vigtige, hvis vi skal forbedre levevilkårene for mennesker i udviklingslande og opfylde FN’s verdensmål. Disse principper kan hjælpe investorer med at finde bedre investeringsmuligheder og tiltrække yderligere kapital, hvilket der er stort behov for,” siger Torben Huss, CEO i IFU.

Principperne trækker på IFC’s erfaring med at investere i udviklingslande og opnå stærke udviklingseffekter og finansielle afkast. De afspejler best practice på tværs af en række offentlige og private institutioner og integrerer impact-overvejelser i alle dele af en investering: strategi, oprindelse og strukturering, porteføljeadministration, exit og uafhængig kontrol. Et vigtigt punkt er, at de omfatter en årlig afrapportering på, hvordan medunderskriverne implementerer principperne og en uafhængig kontrol af virksomhedernes impact-systemer, som er med til at give principperne troværdighed.

EDFI’s general manager Søren Peter Andreasen (til højre) repræsenterede IFU ved lanceringen i Washington D.C. Til venstre IFC’s CEO Philippe Le Houérou.