Nyheder

20. september 2017

IFU TILPASSER SUSTAINABILITY-PROCEDURER TIL UNGP

IFU arbejder på at tilpasse sine sustainability-procedurer og -politikker til UN Guiding Principles on Business and Human Rights - FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Spørgsmålet om, hvordan erhvervsliv og investorer påvirker menneskerettigheder, er blevet diskuteret i utallige sammenhænge, siden UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) blev introduceret i 2011.

IFU er blevet inspireret af UNGP til at justere sin tilgang og har opdateret sin sustainability-politik og -håndbog, så UNGP er indarbejdet, og har også bragt sit CSR self assessment-værktøj på linje med UNGP.

For at kunne fortsætte arbejdet med UNGP bad IFU i begyndelsen af 2017 Institut for Menneskerettigheder om at gennemgå IFU’s nuværende politikker og procedurer for at sikre, at IFU arbejder hen imod at anvende UNGP. Hvis der blev fundet huller, skulle Center for Menneskerettigheders komme med anbefalinger til, hvordan IFU kunne håndtere dem.

– Jeg er meget glad for, at Center for Menneskerettigheder efter sin gennemgang har konkluderet, at ”sustainability og menneskerettigheder på ingen måde er noget nyt i IFU-sammenhæng”, og at ”det har været en del af IFU’s DNA lige fra begyndelsen”, siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

– Men vi anerkender også, at det er dynamisk at arbejde med menneskerettigheder, og IFU vil fortsætte sit arbejde med menneskerettigheder som en udviklingsfinansieringsinstitution, fortsætter han.

Undersøgelsen nævner (oversat fra engelsk):
IFU har gjort meget for at systematisere og forbedre sin tilgang til sustainability. UNGP har også inspireret IFU til at justere sin tilgang på en række områder, fx ved at bringe sit CSR self assessment-værktøj på linje med UNGP og ved at indarbejde elementer fra UNGP i relevante redskaber og skabeloner.

Undersøgelsen fortsætter:
Selv om IFU har gjort meget for at være på linje med UNGP, så mangler der tilpasning inden for specifikke og vigtige områder i IFU’s due diligence, fx at involvere rettighedshavere, der rammes, når man identificerer og forholder sig til påvirkninger, prioritering af indsatsen baseret på hvor alvorlige påvirkninger der er tale om, at sikre at alle risici på menneskerettighedsområdet er afdækket samt åbenhed om IFU’s engagement, når det gælder risici og IFU’s indsats for at imødegå disse – også på projektniveau.  

Undersøgelsens konklusioner blev diskuteret på IFU’s bestyrelsesmøde den 22. juni 2017 og på et møde i IFU’s Sustainability Advisory Board den 30. august 2017. Ud fra dette er IFU nu ved at udarbejde en intern plan for at bruge anbefalingerne til at bringe sine procedurer og politikker i overensstemmelse med UNGP.

Et sammendrag af undersøgelsen kan læses her.