Nyheder

5. februar 2009

IFU STYRKER CSR-POLITIK

IFU og IØ har vedtaget en ny CSR-politik. Den skal gøre de nuværende CSR-retningslinier mere brugervenlige for de virksomheder, som IFU og IØ investerer i. CSR-politikken øger også fokus på klimaet.

IFU og IØ har som målsætning, at de investeringer, der gennemføres, skal være bæredygtige og sikre en miljømæssig og social ansvarlig udvikling. Derfor vedtog fondene i 2005 den første CSR-politik. Den er nu blevet revideret.

– Vi har haft rigtig gode erfaringer med vores CSR-politik. Men virksomhedernes sociale ansvar er en dynamisk proces, hvor der løbende er behov for, at vi udvikler og forbedrer vores indsats. Derfor har vi fundet det rigtigt nu at revidere CSR-politikken, siger administrerende direktør Finn Jønck.

Fondene ønsker at være en af Danmarks væsentlige investeringskilder til klimainvesteringer i udviklingslande. Klimapolitikken har derfor fået en styrket plads i CSR-politikken, hvor virksomhederne også opfordres til at øge fokus på deres påvirkning af klimaet. Det kan for eksempel ske ved, at virksomhederne får gennemført et energicheck og vurderer muligheder for investeringer i ny teknologi, der kan reducere deres CO2 udslip.

– Klima er en afgørende udfordring, og der er brug for, at de virksomheder, vi investerer i, også gør sig nogle overvejelser om deres egne klimapåvirkninger. Derfor er det helt naturligt, at klima nu bliver tydeligere markeret i vores CSR-politik, siger Finn Jønck.

Revisionen af CSR-politikken betyder også, at mens der tidligere blot blev henvist til en række konventioner, forklares kravene nu i et mere direkte sprog. Dermed bliver det nemmere for brugerne at omsætte principperne til praksis.

– Der er stor forskel på kultur og viden om CSR i udviklingslandene. Vores erfaringer er derfor, at jo mere klart og tydeligt vi kommunikerer vores krav og forventninger, desto nemmere er det for virksomhederne at gennemføre dem i praksis. Det håber vi, at den nye CSR-politik vil bidrage til, siger CSR-chef Birgitte Bang Nielsen.

Sidste sommer underskrev IFU/IØ FN’s Global Compact, der oplister ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som tilsluttede organisationer og virksomheder forpligter sig til at følge.

– Vores underskrift på Global Compact betyder, at vi fremover indgår i et bredt internationalt netværk, hvor vi på den ene side kan påvirke udviklingen og på den anden side kan finde samarbejdspartnere i de mange lande, vi investerer i. Det vil helt klart styrke vores arbejde med CSR yderligere, siger Birgitte Bang Nielsen.

IFU og IØ stiller ikke blot krav om, at principperne i CSR-politikken skal overholdes. Projektselskaberne tilskyndes til at udarbejde en CSR-politik, der udstikker rammerne, fastlægger ambitionsniveauet og opstiller mål for indsatsen, så der løbende kan opnås forbedringer.

– Vores CSR-politik er ikke bare vinduespynt. Derfor stiller vi en række konkrete krav om blandt andet handlingsplaner, opfølgning og rapportering, som skal sikre, at der både er styr på processen, og at CSR bliver en del af ledelsesopgaven, siger Birgitte Bang Nielsen.

Læs mere om IFU og IØ’s CSR-politik her.

Yderligere oplysninger: CSR-chef, Birgitte Bang Nielsen, telefon 33 63 75 26.