Nyheder

28. november 2019

IFU STOPPER INVESTERINGER I FOSSIL ENERGI

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) stopper fra 2020 investeringer i nye kraftværksprojekter, der udelukkende er baseret på fossile brændstoffer. Det slås fast i fondens nye klimapolitik, som ligeledes medfører større fokus på CO2-reduktion og klimatilpasning i alle investeringer. Målsætningen er, at mindst 40 procent af investeringerne i 2030 skal være i projekter, der har et direkte klimarelateret formål.

IFU har i de seneste år bidraget til den grønne omstilling i udviklingslandene bl.a. gennem investeringer i vedvarende energiprojekter med en samlet kapacitet på næsten 1.000 megawatt, hvilket svarer til omkring 1/6 af den installerede vindkraft i Danmark. Med en ny klimapolitik tager IFU endnu et skridt mod en mere bæredygtig udvikling i udviklingslandene ved fra 2020 at stoppe for investeringer i nye kraftværker, der udelukkende er baseret på fossile brændstoffer.

“I samarbejde med danske pensionsselskaber har vi som nogle af de første vist, at investeringer i vedvarende energi i udviklingslande kan gennemføres kommercielt. Derfor er det også naturligt, at vi nu tager et yderligere skridt mod bæredygtig udvikling ved allerede fra næste år at stoppe for investeringer i nye kraftværksprojekter, der udelukkende er baseret på fossile brændstoffer.”

Torben Huss, CEO i IFU.

IFU’s klimapolitik indeholder en overgangsordning på tre år, hvor det under visse forudsætninger er muligt at investere i kraftværksprojekter, som kombinerer naturgas med f.eks. sol eller vind. Det kræver, at investeringen sker i et af de fattigste udviklingslande, hvor der er særlige udviklingspolitikske behov, og at investeringen er i overensstemmelse med landenes egne klimahandlingsplaner.

– Der er fortsat næsten en milliard mennesker, der ikke har adgang til energi, og mange udviklingslande har i dag ikke en infrastruktur, der gør det muligt alene at investere i vedvarende energi. En treårig overgangsperiode vil derfor give os mulighed for både at bekæmpe fattigdom og introducere vedvarende energi i de fattigste udviklingslande, som også Paris-aftalen giver mulighed for, siger Torben Huss.

Fokus på klima i alle investeringer

Fra 2020 vil IFU vurdere potentielle CO2-udledninger i alle nye investeringer. Det gælder både direkte udledninger fra produktion og virksomhedens øvrige aktiviteter, indirekte fra energi, som købes fra ekstern leverandør, samt udledninger f.eks. fra underleverandører, service og transport mv.

– Vores ambition er, at vi som investor skal spille en aktiv rolle i at drive den bæredygtige udvikling ved allerede fra starten at sætte fokus på, hvordan man gennem anvendelse af teknologi og forandring af produktion både i virksomheden selv og hos underleverandører kan opnå den maksimale klimaeffekt i vores investeringer, siger Torben Huss.

Mindst 40 procent af investeringer i klimaprojekter

IFU’s klimapolitik indeholder en målsætning om, at mindst 40 procent af IFU’s portefølje i 2030 skal udgøres af direkte klimarelaterede projekter, som f.eks. vedvarende energi, energieffektivisering og klimatilpasning.

– Med et generelt fokus på klima i alle vores projekter og en målsætning om, at mindst 40 procent af investeringerne i 2030 skal være direkte klimarelaterede, har vi sat et solidt og seriøst pejlemærke for at kunne bidrage til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene, siger Torben Huss.

Klimapolitik

Klimapolitikken blev sendt i offentlig høring i forbindelse med udarbejdelsen. Høringssvarene kan læses her.