Nyheder

25. februar 2020

IFU STOPPER FOR INVESTERINGER VIA CAYMAN ISLANDS

IFU’s skattepolitik følger internationale anbefalinger fra OECD og EU. Som konsekvens af, at EU har placeret Cayman Islands på EU’s såkaldte sortliste over skattely, stopper IFU nu for nye investeringer via det britiske territorium.

Det er afgørende for IFU, at de projekter, som fonden investerer i, overholder nationale og internationale skatteregler og betaler skat i de udviklingslande, hvor de har deres økonomiske aktivitet. Det fremgår af IFU’s skattepolitik, der samtidig understreger, at IFU ikke deltager i skattepraksis, hvor der flyttes overskud fra det land, hvori overskuddet er skabt, til lande med lav skat.

IFU støtter op om det internationale arbejde med henblik på at forhindre skatteunddragelse og følger derfor EU’s og OECD’s retningslinjer på skatteområdet. Med beslutningen om at inkludere Cayman Islands på EU’s såkaldte sortliste over skattely stopper IFU derfor for nye investeringer via det britiske territorium. EU har i samme omgang sat Panama, Palau og Seychellerne på sortlisten.

– Det er vigtigt for os, at vores investeringer følger de internationale regler, og derfor betyder EU’s beslutning, at IFU ikke kan investere via Cayman Islands eller de øvrige lande, som nu er kommet på EU’s sortliste, siger Nicolai Boserup, der er General Counsel og Senior Vice President, Strategy & Policy i IFU, og tilføjer:

– Vi har i dag seks investeringer, som er foretaget via Cayman Islands. EU’s beslutning påvirker imidlertid ikke disse projekter, da vi ikke med tilbagevirkende kraft ændrer på eksisterende projekter indgået under de tidligere gældende regler.

IFU sikrer gennemsigtighed

IFU investerer i forskellige sammenhænge gennem tredjelande, f.eks. for at sikre aktiver eller reducere risiko. Med hensyn til skat skal den type investeringer ifølge IFU’s skattepolitik være i overensstemmelse med OECD’s rammebestemmelser vedrørende base erosion and profit shifting (BEPS). Det undersøges i hver enkelt investering af en ekstern skatteekspert, der udarbejder en rapport, som offentliggøres.

– Vores skattepolitik er meget restriktiv, og eventuelle investeringer via tredjelande skal derfor overholde OECD’s regler, hvilket vi tester i hver enkelt investering, ligesom vi offentliggør begrundelsen på vores hjemmeside, siger Nicolai Boserup.

Udover rapporter om de enkelte investeringer, der gennemføres via tredjelande, offentliggør IFU ligeledes årligt en oversigt over den lokale selskabsskat, som selskaberne i IFU’s aktive portefølje rapporterer. På IFU’s hjemmeside er det endvidere muligt at få information om, hvilke af IFU’s investeringer der er foretaget via et holdingselskab eller en fond, og i hvilke lande de er lokaliseret.