Nyheder

16. september 2019

IFU STØTTER SMÅFARMERE

I Tanzania har Silverlands Fund etableret et landbrugsselskab med fokus på afgrøder og husdyr, som blandt andet skal udvikle og udvide markedet for de lokale småfarmere. Dette inkluderer uddannelse, køb af lokale afgrøder og salg af kvalitetsfoder og daggamle kyllinger til lokalt opdræt. For at forbedre småfarmernes resultater har Silverlands medvirket til etableringen af Agricultural Marketing Co-operative Societies (AMCOS), som IFU støtter økonomisk.

I regionerne Njombe og Iringa i Tanzania har Silverlands etableret et 100 procent ejet porteføljeselskab, Silverlands Tanzania Ltd. (STL), som omfatter en række farme med afgrøder og husdyrhold samt to farme med fjerkræ og fodermøller.

I de senere år har STL foretaget store investeringer i farmene, inklusiv infrastruktur, kunstvanding, udvidelser og introduktion af nye afgrøder. Desuden har man introduceret en ny kyllingerace. Farmene beskæftiger i dag ca. 1.500 mennesker.

Formålet er på sigt at medvirke til at øge den nationale produktion af afgrøder og fjerkræ. Visionen er at udvikle og udvide markeder for de lokale småfarmere, inklusiv uddannelsesprogrammer indenfor produktionsteknik for småfarmere med afgrøder og fjerkræ.

For at opnå dette har STL indgået et samarbejde med den lokale NGO Caritas, som hjælper med at opbygge andelsfællesskaber under navnet Agricultural Marketing Co-operative Societies (AMCOS). Hovedformålet med at opbygge disse fællesskaber er at skabe markedsadgang og koble småfarmerne til virksomhedsværktøjet Electronic Fiscal Device (EFD), som er et krav fra staten for at kunne sælge landbrugsprodukter. Opkoblingen til EFD er finansieret af Silverlands.

IFU støtter uddannelse

IFU har støttet etableringen af fem AMCOS for småfarmere på STL-farmene med et tilskud på en million kroner. Det vil sige, at Caritas siden maj 2018 har gennemført adskillige uddannelsesprogrammer for småfarmere i området. Indtil videre har mere end 8.000 deltaget i programmerne, hvoraf halvdelen er kvinder. Farmerne ejer mellem 1,6 og 2,5  hektar jord hver, og uddannelsen er gratis.

Følgende uddannelsesmoduler har været udbudt:

 1. Forberedelse af jorden
 2. Tidspunkter for dyrkning, anlægsplan (rækker og afstand mellem rækker), gødning, plantning af nye frø: bønner, majs, solsikker
 3. Fjernelse af ukrudt (du mister 30% af din høst, hvis du ikke luger)
 4. Tjekke for sygdomme
 5. Besøg på demonstrationsfarme
 6. Postharvest-styring
 7. Vigtigheden af korrekt postharvest-styring
 8. Forståelse for den samlede proces, og hvad der kræves for at opnå en god høst
 9. Hvordan tørres afgrøder korrekt

Baseret på principperne for Conservation Agriculture

Uddannelsen er baseret på Conservation Agriculture, et internationalt anerkendt dyrkningssystem, der forener bæredygtighed og høj produktivitet. Principperne i Conservation Agriculture beskytter jorden mod erosion og nedbrydning, forbedrer kvaliteten og biodiversiteten og bidrager til bevarelsen af naturressourcer, vand og luft, samtidig med at udbyttet optimeres.

Conservation Agriculture består af tre hovedprincipper:

 • Minimal forstyrrelse af jorden – kun direkte såning
 • At jorden aldrig er bar, idet den enten er dækket af en afgrøde, en efterafgrøde eller af afgrøderester
 • Et varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk

Fordelene for småfarmerne er, at de

 • gennem STL får adgang til såsæd af en bedre kvalitet og til en lavere pris, da STL introducerer ny og bedre såsæd
 • opnår et højere udbytte, da de får bedre forståelse for, hvordan de skal dyrke deres afgrøder
 • dyrker forskellige afgrøder, som er nyttigt, når priserne varierer
 • opnår bedre priser, da AMCOS set-up’et giver adgang til kollektiv forhandling, så den enkelte farmer ikke skal forhandle på egen hånd
 • får adgang til et større marked og ikke skal sælge via mellemmænd, som ofte forvrider afsætningsmulighederne.

Småfarmere sælger 8.000 ton

Via Caritas mødes småfarmerne med STL, som håber at kunne aftage mindst 8.000 ton majs og soyabønner fra småfarmerne, hvis de kan holde kvaliteten. Desuden arbejder STL på at oprette et lagersystem, der giver farmerne adgang til at opbevare deres afgrøder til en lav pris.

Farmerne har også besøgt forskellige farme for at lære gode landbrugsteknikker til at forbedre udbyttet. Denne indsats vil blive styrket over de næste år.

Fortsætter uden støtte

For at få større indsigt er der lavet en kortlægning af udgangspunktet, og om et års tid, når det økonomiske tilskud slutter, er det ambitionen, at AMCOS’erne kan fortsætte med at skabe resultater.