Nyheder

7. december 2021

IFU-STØTTE GIVER UNGE AFRIKANERE NYE JOBKVALIFIKATIONER

Midt i covid-19-pandemien og med et begrænset aktivitetsniveau har den afrikanske safarioperatør Asilia Africa givet 70 unge medarbejdere mulighed for at opgradere deres kvalifikationer. Det er sket gennem tilbud om deltagelse i intensive og eksternt certificerede kurser i flere jobfunktioner. Uddannelsesprogrammet er blevet støttet finansielt af IFU.

Turistindustrien i Afrika er blevet hårdt ramt af covid-19-pandemien, og i mangel på besøgende har safarioperatøren Asilia Africa valgt at give 70 af deres unge medarbejdere mulighed for at opgradere deres kvalifikationer.

Uddannelsesprogrammet omfattede undervisning inden for flere praktiske fag såsom tjener, kok, safariguide og camp manager. Alle de unge medarbejdere fik tilbudt uddannelse inden for nye arbejdsområder, hvilket giver dem mulighed for at tage et spring i deres fremtidige karriere enten i Asilia eller andre steder. Samtidig giver de unges nye kvalifikationer  en mere fleksibel arbejdsstyrke, hvilket er en fordel for Asilia som virksomhed.

Begynder en karriere som guide
“Jeg startede min karriere som tjener. Men jeg har drømt om at blive en dygtig guide, og her fik jeg muligheden,” siger Octavian Chuwa, guide-praktikant hos Asilia.

Octavian Chuwa og de andre praktikanter har modtaget en måneds intensiv træning, og når de har gennemgået første del, vil de få en mentor tildelt i tre til seks måneder. Hvis de består den endelige vurdering, kan de fortsætte i deres nye job som fx juniorguide.

Modtager diplom
I Afrika er erhvervsuddannelser ofte  baseret på sidemandsoplæring uden et teoretisk grundlag. Det betyder, at de opnåede kvalifikationer ikke kan overføres til et diplom eller et eksamensbevis.

For at løse dette problem er Asilias uddannelsesprogram baseret på en praktisk såvel som en teoretisk tilgang, der giver deltagerne et indgående indblik i jobbet og den viden, der er nødvendig for at udfylde en ny stilling.

Desuden modtager alle deltagere et diplom, som viser, at de har gennemført et eksternt certificeret erhvervsuddannelsesforløb. Det gør dem i stand til at dokumentere deres færdigheder over for en ny arbejdsgiver, hvis de vælger at gå videre i deres karriere.

“De 70 praktikanters påskønnelse af denne enestående mulighed har været overvældende. Det har boostet moralen hos alle i Asilia, at vi har været i stand til at give dem en uddannelse under pandemien!”

Gerard Beaton, Regional Operations Director, Asilia.

Medfinansieret af IFU
IFU har medfinansieret uddannelsen af de 70 unge medarbejdere hos Asilia. Det er i overensstemmelse med IFU’s klare ambition om at forbedre uddannelse og opgradere medarbejdernes kvalifikationer i IFU’s porteføljevirksomheder. Finansieringen er givet via  IFU’s Sustainability Facility, der kan støtte ekstraordinære sociale og miljømæssige initiativer i IFU’s portefølje og er en del af IFU’s bredere bidrag som impact investor.

“Det uddannelsesprogram, der gennemføres af Asilia, er et godt eksempel på, hvordan impact og værdiskabelse kan gå hånd i hånd. Vi er meget stolte over at have faciliteret  uddannelsesprogrammet i den måske vanskeligste periode for Asilia og safariindustrien nogensinde. Det er virkelig en win-win for både virksomheden og dens unge medarbejdere,” siger Emil Sierczynski, Senior Investment Manager hos IFU.

IFU har været investor i Asilia Africa siden 2020, hvor IFU ydede et t kriselån sammen med bl.a. Norfund, IFU’s norske søsterorganisation, og nuværende aktionærer i Asilia.  Investeringshypotesen var, at IFU gennem finansiel assistance kunne hjælpe en vigtig aktør på det østafrikanske safarimarked sikkert igennem pandemien og dermed sikre anstændige job i en udsat sektor og samtidig bidrage til, at Asilia kunne fortsætte indsatsen inden for naturbevarelse selv med begrænset økonomisk aktivitet.