Nyheder

19. april 2021

IFU SÆTTER NY INVESTERINGSREKORD

I 2020 investerede IFU i alt 2 mia. kr. i udviklingslande. Det er ny rekord og en stigning på 80 procent sammenlignet med 2019. Det fremgår af IFU’s årsrapport for 2020. Næsten halvdelen af årets investeringer er foretaget i Afrika, mens en fjerdedel blev investeret i Latinamerika.

I 2020 investerede IFU i alt 2 mia. kr. i udviklingslande. Det er ny rekord og en stigning på 80 procent sammenlignet med 2019. Det fremgår af IFU’s årsrapport for 2020.

1,2 mia. kr. ud af det samlede beløb er investeret i regi af Danish SDG Investment Fund, der er en investeringsfond etableret i samarbejde med en række danske pensionsselskaber og private investorer, som på et kommercielt grundlag medvirker til realiseringen af FN’s verdensmål i udviklingslande.

“Vi er meget tilfredse med, at vi på trods af COVID-19 er lykkedes med at nå et rekordhøjt investeringsniveau. Dermed har vi blandt andet kunnet bidrage til at styrke den grønne omstilling, forbedre adgang til finansiering for fattige mennesker og øge udbuddet og kvaliteten af sundhedsbehandlinger i udviklingslande, hvilket netop er nogle af de positive forandringer, vi gerne vil skabe med vores investeringer.”

Michael Rasmussen, CEO i Nykredit og formand for IFU’s bestyrelse.

IFU’s strategiske fokus er gennem kommercielle investeringer at understøtte den grønne omstilling og medvirke til at reducere fattigdom og ulighed i udviklingslandene. Med årets investeringer har IFU nu i alt investeret i knap 2.000 megawatt vedvarende energi, ligesom investeringerne indenfor finansiel inklusion bidrog til at servicere mere end 13 millioner mennesker med bl.a. mikrolån. Investeringerne i IFU’s aktive portefølje beskæftigede næsten 280.000 personer og rapporterede lokale selskabsskatter for i alt 3,5 mia. kr.

Samlet klimaaftryk opgjort for første gang

IFU har for første gang opgjort det samlede klimaaftryk fra IFU’s investeringer. Det er sket med henblik på at kunne følge udviklingen og løbende bidrage til at reducere de samlede CO2-udledninger i porteføljen.

“Vi har med målingen af investeringernes klimaftryk taget endnu et skridt i arbejdet med at begrænse C02-udledningerne fra vores portefølje. Målingerne skal bruges til fortsat at nedbringe udledningerne fra de virksomheder, vi investerer i, og på sigt bringe den samlede udledning ned til nul.”

Torben Huss, CEO i IFU.

Næsten halvdelen investeret i Afrika

Næsten halvdelen af årets investeringer er foretaget i Afrika, mens en fjerdedel blev investeret i Latinamerika. De resterende investeringer er fordelt på Asien og Europa og på projekter med et globalt fokus.

“En af forudsætningerne for at skabe udvikling i Afrika er at øge omfanget af private investeringer, der kan skabe job, økonomisk fremgang og mere velfærd. Jeg er derfor glad for, at vi i 2020 har kunnet øge vores investeringer i Afrika bl.a. indenfor solenergi i Vestafrika samt hospitals- og sundhedssektoren i Nordafrika,” siger Torben Huss.

Bidraget til håndtering af COVID-19

Udviklingslandene er hårdt ramt af COVID-19 pandemien, og IFU har løbende fulgt udviklingen og assisteret projektselskaberne med at håndtere udfordringerne både i forhold til deres forretning og medarbejdere. Ud af årets investeringer har IFU anvendt knap 325 millioner på COVID-19 relaterede investeringer og har derudover via IFU’s Sustainability Fund bidraget med økonomiske støtte til bl.a. indkøb af beskyttelsesudstyr, træning af medarbejdere og forebyggelse af spredningen af COVID-19.

“COVID-19 har naturligvis også været årets store udfordring for os, og jeg er tilfreds med, at vi direkte har været i stand til at hjælpe flere af vores projektselskaber gennem krisen og indirekte bl.a. via banker og finansielle institutioner har kunnet bidrage med yderligere finansiering til lokale virksomheder i udviklingslandene,” siger Torben Huss.

Et negativt finansielt resultat

IFU’s finansielle resultat for 2020 blev et underskud på 174 millioner kr. Resultatet blev kraftigt påvirket af effekter af COVID-19 restriktioner og især af en markant negativ valutakursudvikling for stort set alle udviklingslande samt i den amerikanske dollar overfor danske kroner.

“Det finansielle resultat er naturligvis ikke tilfredsstillende. Men hvis vi ser bort fra den negative valutakurs-udvikling, klarede vores portefølje sig imidlertid rimeligt, når man tager COVID-19 effekterne i betragtning,” siger Torben Huss.