Nyheder

23. januar 2019

IFU REVIDERER SKATTEPOLITIK

IFU’s opgave er at skabe bæredygtig udvikling i udviklingslandene. Gennem vores kommercielle investeringer i lokale virksomheder bidrager vi blandt andet til flere job, introduktion af ny teknologi, ordentlige vilkår for de ansatte samt et bedre miljø. Virksomhedernes betaling af skat medvirker samtidig til, at der lokalt blandt andet kan investeres i infrastruktur og offentlig velfærd som f.eks. sundhed og uddannelse.

I 2015 udarbejdede IFU en selvstændig og offentlig skattepolitik, der fastslog IFU’s hidtidige princip om, at de virksomheder, IFU investerer i, skal overholde lokale skatteregler og betale skat der, hvor de har deres økonomiske aktivitet.

Skattepolitik og -regulering er konstant under forandring, og IFU følger derfor den internationale udvikling inden for skatteområdet tæt og tilpasser løbende fondens skattepolitik. Senest har IFU’s bestyrelse besluttet at revidere skattepolitikken for at bringe den i overensstemmelse med OECD’s nye BEPS-regler (base erosion and profit shifting), der er under implementering i flere lande, herunder Danmark.

Holdingselskaber i tredjelande må ikke begrundes i skat

Revisionen af IFU’s skattepolitik medfører, at IFU ikke kan anvende holdingselskaber via tredjelande udelukkende med henblik på at reducere negative effekter af manglende eller utilstrækkelige dobbeltbeskatningsaftaler.

Begrundelsen for at anvende et holdingselskab via et tredjeland skal således være en anden end skat, hvilket typisk vil sige, at en af investorerne er hjemmehørende i landet, eller at holdingselskabet har økonomisk aktivitet i det pågældende tredjeland. Når det er tilfældet, kan IFU dog imidlertid fortsat opnå den almindelige skattemæssig behandling, som følger af en eventuel dobbeltbeskatningsaftale, der er indgået mellem investeringslandet og det tredjeland, hvori holdingselskabet er placeret.

Det er fortsat gældende, at IFU ikke kan anvende tredjelande, der optræder på EU’s sortliste over skattely, og som ikke har bestået OECD’s Global Forums undersøgelse af, om de er gennemsigtige og deler oplysninger med andre landes skattemyndigheder.

Øger åbenhed om skat

Med den reviderede skattepolitik vil IFU også øge åbenheden om skat. Indtil nu har IFU årligt offentliggjort en liste over alle investeringer på hjemmesiden, hvoraf det fremgår, hvilke investeringer som sker gennem et holdingselskab eller en fond, og i hvilket land holdingselskabet eller fonden ligger. Yderligere oplyser IFU årligt de samlede rapporterede selskabsskatter fra de virksomheder, IFU investerer i.

Fremover vil IFU også i de tilfælde, hvor der anvendes et holdingselskab eller investeres i en fond via et tredjeland, fremlægge den konkrete begrundelse for, at investeringen er i overensstemmelse med IFU’s skattepolitik.

Se IFU’s skattepolitik her