Nyheder

30. september 2009

IFU RÅDGIVER OG INVESTERER MED FIBERLINE I KINA

Fiberline Composites, der producerer glasfiberarmerede konstruktionsprofiler, etablerer produktion i Kina. Målet med investeringen er at styrke virksomhedens globale position og få fodfæste på det kinesiske marked. IFU har rådgivet Fiberline og er medinvestor i virksomhedens kinesiske datterselskab.

Det kinesiske marked for vindkraft er i kraftig vækst, og flere af de store vindmølleproducenter som Vestas, Simens og Gamesa har i de senere år etableret produktion i Kina. Fiberline går nu samme vej og etablere egen fabrik i Kina. Det skal sikre, at virksomheden får del i væksten på det kinesiske marked, og at den kan fastholde og udvikle sin stærke position som underleverandør blandt andet til vindindustrien.

Fiberline er en typisk mellemstor dansk virksomhed, der med en dynamisk ledelse og et unikt produkt har skabt sig en solid position på det danske og europæiske marked. Men hvis virksomheden skal fortsætte udviklingen og fastholde sin konkurrenceevne, er det nødvendigt at etablere sig i udlandet. Det gælder ikke mindst i Kina, hvor forudsætningen for at deltage i et udbud om levering og opstilling af vindmøller er, at 70 procent af en leverance skal være produceret nationalt.

IFU har mange års erfaring med at rådgive og investere med danske virksomheder i Kina. Det gælder også inden for vindindustrien, hvor IFU har assisteret flere danske underleverandører med at etablere produktion i Kina.

Rådgivningen sker via IFU’s investeringsrådgivere i København, fondens regionale kontor i Kina samt et bredt netværk af eksterne rådgivere. Udover rådgivningen bidrager IFU også med en del af finansieringen via aktiekapital og lån, der ydes på markedsvilkår.

Fiberline har i den aktuelle investering i Kina trukket på IFU’s ekspertise, og IFU indgår både som aktionær og långiver i det kinesiske datterselskab.

Fiberline var omtalt i DR’s Pengemagasin den 22. september. Se omtale her