Nyheder

19. juni 2017

IFU PÅ FOLKEMØDET

IFU deltog igen i år på Folkemødet og bidrog med synspunkter i debatter om bl.a. de 17 verdensmål, grøn energi og kvinders rolle i virksomheder i udviklingslande.

Folkemødet på Bornholm handler også om globale udfordringer og løsninger. IFU deltog i flere debatter fredag og lørdag, hvor der var fokus på, hvordan vi kan finde nye veje til at skabe økonomisk vækst og sociale forbedringer i udviklingslande.

Er verdensmålene god business?

I samarbejde med UNDP og UNEP havde IFU inviteret til debat om hvorvidt verdensmålene er god business? Hvordan vi får inddraget den private sektor? Og om det er fair, at virksomheder kan tjene penge på investeringer i mennesker og miljø i fattige lande?

Panelet bestod af: Ulla Tørnæs, minister for udviklingsbistand, Lasse Bolander, CEO i Coop, Tommy Thomsen, CEO i IFU, Camilla Bruckner, Direktør i UNDP Nordic Office og Mette Annelie Rasmussen, Senior rådgiver, DTU.

Der var generel enighed om, at der er brug for den private sektor, hvis vi skal lykkes med at indfri de 17 verdensmål, ligesom det blev understreget, at der skal etableres sunde partnerskaber mellem det offentlige, private og de ikke-statslige organisationer (NGO).

Lasse Bolander fremhævede i den forbindelse, at virksomhederne generelt ser udviklingslande som vanskelige markeder, og der derfor er behov for den hjælp ambassaderne og IFU kan bidrage med. Lasse Bolander lagde også op til at arbejde sammen med NGO’erne og opfodrede til, at de kom med konstruktive ideer til, hvordan tingene kunne gribes an i stedet for blot at kritisere. Det kunne nemlig nemt få den betydning, at virksomhederne var mere tilbageholdene med at investere i udviklingslande.

Der er penge i kvinder

Et andet arrangement blev gennemført i samarbejde med Sex og Samfund. Her handlede det om, hvorfor det betaler sig for danske og internationale virksomheder at beskæftige sig med medarbejdernes sundhed, ligestilling og mangfoldighed.

I debatten deltog Ulla Tørnæs, Tommy Thomsen, Tania Dethlefsen, Vicegeneralsekretær, Sex & Samfund, Thomas Bustrup, Direktør, DI og Lars Aaen Thøgersen, Udviklingschef, Peter Larsen Kaffe.

Der var bred enighed om, at investeringer i kvinder er vigtig, fordi de bidrager til at forbedre kvinders muligheder i arbejdslivet, kan understøtte en større ligestilling i samfundet, og fordi loyale og sundhedsmæssigt raske kvinder bidrager til virksomhedernes produktivitet. Sex & samfund har sammen med IFU etableret et fælles projekt, der bl.a. skal vise vejen med gode eksempler, der kan inspirere andre. En del af disse blev fremhævet i debatten.

Grøn energi og menneskerettigheder

Derudover deltog IFU’s Executive Vice President, Torben Huss, i en debat om grøn energi og Sustainability Director, Birgitte Bang Nielsen, var med i en debat om, hvorvidt menneskerettighederne er under pres.