Nyheder

11. maj 2021

IFU OPGØR SAMLET KLIMAAFTRYK FOR FØRSTE GANG

I IFU's Sustainability and Impact Report er det samlede klimaaftryk fra fondens investeringer beregnet for første gang. Målet er at nedbringe de samlede udledninger til nul. Rapporten giver også et indblik i IFU's arbejde med bæredygtighed og impact og de resultater, der er opnået i løbet af året.

IFU’s ambition er at blive en førende impact-investor, og med fondens Sustainability and Impact Report 2020 sættes der fokus på IFU’s politikker, arbejde og resultater, som skal bidrage til at skabe bæredygtig udvikling i udviklingslandene.

“Med rapporten vil vi gerne vise vores stakeholders, hvordan vi konkret arbejder, og hvad det er for nogle resultater, vi opnår. Dermed skaber vi større åbenhed, bedre forståelse og et mere solidt grundlag for dialog om vores indsats og de udfordringer, vi står overfor, når vi investerer i udviklingslande.”

Torben Huss, CEO i IFU

I rapporten har IFU for første gang opgjort det samlede klimaaftryk fra sine investeringer. Det er sket med henblik på at kunne følge udviklingen og løbende bidrage til at reducere de samlede CO2-udledninger i porteføljen. Se UNEP DTU’s metodepapir for beregning af klimaaftrykket.

“Vi har med målingen af investeringernes klimaftryk taget endnu et skridt i arbejdet med at begrænse C02-udledningerne fra vores portefølje. Målingerne skal bruges til fortsat at reducere udledningerne fra de virksomheder, vi investerer i, og senest i 2050 bringe de samlede udledninger fra porteføljen ned til nul,” siger Mikkel Kallesøe, VP for Sustainability and Impact.

Opgørelsen af IFU’s klimaaftryk viser, at de samlede CO2-udledninger – målt som IFU’s andel af investeringerne – i alt var på lidt over 450.000 tons i 2020.

Styrer på impact
Med IFU’s nye investeringsstrategi er impact blevet styrende for udvælgelsen af de investeringsaftaler, IFU indgår. Alle potentielle investeringer bliver derfor vurderet på, om de bidrager til økonomisk vækst i udviklingslandene, der enten understøtter den grønne omstilling eller mere retfærdige og lige samfund. Derudover bliver der for alle nye investeringer udarbejdet impact-planer, som skal sikre, at de aftalte initiativer implementeres.

“Vores opgave er at vælge de rigtige projekter og optimere deres bidrag til bæredygtig udvikling. Derfor har vi med den nye investeringsstrategi skruet kraftigt op for både den indledende vurdering og vores løbende indsats, så vi får størst mulig impact for de penge, vi investerer.”

Mikkel Kallesøe, VP for Sustainability and Impact

280.000 job og 3,5 mia. kr. i lokal selskabsskat
IFU’s Sustainability and Impact Report 2020 viser, at IFU har investeret i næsten 2.000 megawatt vedvarende energi, har medvirket til at servicere flere end 13 millioner mennesker med bl.a. mikrolån, og at mere end 70 procent af investeringerne har taget initiativ til at fremme ligestilling og forebygge diskrimination. Virksomhederne i porteføljen beskæftigede knap 280.000 mennesker og rapporterede 3,5 milliarder kr. i lokale selskabsskatter i 2020.

– Vi er grundlæggende tilfredse med de resultater, vores investeringer medvirker til at skabe, fordi de har konkret betydning for mange menneskers liv og velfærd. Men vi vil gerne gøre det endnu bedre og har derfor en løbende dialog med de virksomheder, vi investerer i. Den handler både om nye initiativer indenfor bl.a. uddannelse og om eksisterende indsatsområder som anti-korruption, hvor vi gerne ser, at flere af virksomhederne får en skriftlig anti-korruptionspolitik, siger Mikkel Kallesøe.

Verdensmål er vigtige
FN’s 17 verdensmål er et centralt fokusområde, og derfor arbejder IFU løbende med at udarbejde mål og indikatorer for de relevante mål, ligesom der rapporteres på, hvordan investeringerne bidrager til at realisere verdensmålene.

– Vi har i dag udarbejdet indikatorer for 14 af de 17 verdensmål, hvor vi måler på de opnåede resultater. Det gælder f.eks. mål 13 om klimaindsats, der viser, at produktionen fra de vedvarende energianlæg, som IFU er med i, har reduceret CO2-udledningerne med lidt over to millioner tons, siger Mikkel Kallesøe.