Nyheder

29. april 2021

IFU OG SYMBIOTICS INVESTERER USD 22,5 MIO. I AT UDVIKLE FINANSIEL INKLUSION I AFRIKA

IFU og Symbiotics investerer USD 22,5 mio. med henblik på at yde lånefinansiering til mellem 15 og 20 finansielle institutioner i Afrika via en multivaluta impact-obligation. Formålet er at fremme udviklingen i Afrika.

IFU har indgået et samarbejde med Symbiotics om at yde lån til mellem 15 og 20 finansielle institutioner i Afrika ved hjælp af en multivaluta impact-obligation. Hovedformålet med investeringen er at fremme udviklingen i Afrika og at skabe beskæftigelse og indkomster. Lånene kan ydes i en række lokale valutaer.

Obligationen skal finansiere lån til virksomheder og private gennem udvalgte finansielle institutioner i Afrika. Den udstedes af Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A., der er Symbiotics’ selskab for securitisering.

IFU investerer med Symbiotics pga. deres erfaring med impact-lån på vækstmarkeder. Obligationen lever op til de sociale og miljømæssige kriterier, som IFU anvender i alle sine investeringer.

“Denne første multivaluta impact-obligation er en innovativ løsning, som giver mulighed for at yde lån til finansielle institutioner i Afrika i en række lokale valutaer på samme tid. Den vil øge afrikanske finansielle institutioners kapacitet til at støtte afrikanske entreprenører og små virksomheder med lån til at udvikle deres aktiviteter”

Philipp Jung, Head of Structuring hos Symbiotics.

”Med obligationen kan IFU fremme finansiel inklusion i Afrika syd for Sahara via mikrofinansieringsinstitutioner og SME-banker, som man ikke ellers ville kunne nå ud til. De spiller en vigtig rolle i at give adgang til arbejdskapital og dermed sikre et grundlag for bedre levevilkår i Afrika. Vi betragter dette instrument som en innovativ måde at understøtte deres indsats for at hjælpe små virksomheder og private igennem COVID-19, bevare arbejdspladser og skabe indkomster samt i det hele taget revitalisere væksten i regionen,”siger Barbara Marcussen, Investment Director i IFU.

Obligationen vil blive børsnoteret i Luxembourg på Securities Official List og vil kunne inkludere en række forskellige lokale valutaer såvel som senior- og subordinerede lån.

Micro, Small and Medium Enterprises Bonds S.A.
Micro, Small and Medium Enterprises Bonds S.A. udsteder obligationer på vegne af Symbiotics. De udsteder impact obligationer, som giver afgang til finansiering for mikrofinansieringsinstitutioner, SME-banker og andre finansielle institutioner i udviklingslande. Siden lanceringen har programmet udstedt 211 impact obligationer, som har ydet finansiering til 116 finansielle institutioner i 45 lande. Der er udstedt obligationer for et beløb på mere end USD 2 milliarder. MSME Bonds er hjemmehørende i Luxembourg og udsteder obligationer med sikkerhed i underliggende aktiver.

Symbiotics
Symbiotics er den førende platform, der skaber markedsadgang for impact-investeringer målrettet finansiering til mikro-, små og mellemstore virksomheder og til private husholdninger med lav- eller middelindkomst i udviklingslande. Siden 2005 har Symbiotics gennemført mere end 4.000 transaktioner med over 450 virksomheder i næsten 90 udviklingslande for mere end USD 5,5 milliarder. Investeringerne er blevet opkøbt af mere end 25 fondsmandater og over 50 specialiserede fund managers, hvilket tilsammen skaber et voksende økosystem og en markedsplads for den type af transaktioner.
symbioticsgroup.com