Nyheder

24. februar 2010

IFU OG PKA INVESTERER I MIKROLÅN

PKA og IFU etablerer i samarbejde med LD Invest en fond på 300-500 millioner kr., der skal yde mikrolån til fattige i udviklingslandene. Målet er både at give låntagerne i udviklingslandene mulighed for at starte egen virksomhed og at få et godt afkast til de danske investorer. Fonden viser, at institutionelle investorer har en stigende interesse for at investere i udviklingslande.

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) har mere end 40 års erfaring med at investere i produktion, service og fysisk infrastruktur sammen med danske virksomheder i udviklingslandene. Nu skal investeringerne også have fokus på den finansielle infrastruktur, fordi manglende adgang til finansiering for især små iværksættere er en af de store begrænsninger for at skabe vækst og beskæftigelse i udviklingslandene.

– Hvis de fattige ikke kan få adgang til finansiering, så er der heller ingen udvikling. Vi har derfor længe haft kig på mikrofinansiering, der er et spændende område, fordi det både kan sætte skub i udviklingen og give et konkurrencedygtigt afkast til danske investorer, siger vicedirektør i IFU Torben Huss.

Den nye fond, som IFU og PKA etablerer i fællesskab, skal investere i mikrofinansiering i Afrika, Mellem- og Sydamerika samt i Asien. Det sker ved at trække på IFU’s erfaringer og fondens regionale kontorer i Afrika og Indien samt via et samarbejde med cirka 20-30 lokale og regionale banker, der skal stå for de konkrete udlån. Afkastet fra investeringerne kommer fra låntagernes tilbagebetaling af lånene og deres forrentning.

– Det primære er naturligvis, at investeringen kan bidrage positivt til PKA’s samlede afkast. Sekundært, så er et af FN’s millennium-mål, at fattigdommen i verden skal være halveret i 2015. Mikrofinansiering kan være med til at nå dette mål ved at give fattige mennesker mulighed for at optage et lån og dermed få gang i en forretning og forbedre deres levevilkår, siger administrerende direktør i PKA Peter Damgaard Jensen.

Gode muligheder for danske investorer

Fonden med PKA er den seneste i en række fonde, som IFU er aktiv medinvestor i. Det gælder for eksempel to udenlandske fonde, Actis Emerging Markets III og Aureos Africa Fund. Dertil kommer Merkur Udviklingslån, hvor Merkur Andelskasse, IFU og en række private danske investorer har indskudt 15 millioner kr., der skal lånes ud til små og mellemstore bæredygtige virksomheder i Afrika.

Den stigende interesse for at investere i udviklingslandene skyldes både generelt høje vækstrater i flere af disse lande, og at der er udsigt til en fornuftig forrentning, blandt andet fordi der i mange udviklingslande stort set ikke eksisterer et kreditmarked for små og mellemstore virksomheder. Hvis danske pensionsfonde er blandt de første, der investerer i udviklingslandene, er der derfor gode muligheder for at gøre en god forretning.

Yderligere oplysninger, kommunikationschef i IFU, Rune Nørgaard tlf.: 33 63 75 60