Nyheder

26. marts 2014

IFU OG PENSIONSSELSKABER INVESTERER MED HALDOR TOPSØE I KINA

Haldor Topsøe A/S er i øjeblikket i færd med at opføre en fabrik i Kina, der skal producere katalysatorer til rensning af udstødningsgassen fra dieselkøretøjer. Den samlede investering i den nye fabrik, der åbner i 2015, er på 900 mio. kr. IFU og pensionsselskaberne Pædagogernes Pensionskasse og PKA bidrager med 140 mio. kr. i aktiekapital.

Den stigende luftforurening og voldsomme smog i mange af Kinas større byer har fået den kinesiske regering til at indføre skrappere regler for udledning af blandt andet nitrogen oxider (NOx) fra dieselbiler. Det åbner nye markedsmuligheder for Haldor Topsøe, som er verdensførende inden for katalyse, blandt andet når det gælder rensning af udstødningsgasser fra dieselkøretøjer som f.eks. busser og lastbiler. Virksomheden har derfor besluttet at opføre en ny fabrik, der kan servicere det voksende kinesiske marked.

– Fabrikken vil styrke vores tilstedeværelse og markedsposition i Kina, og vi er sikre på, at den regulering, som den kinesiske regering gennemfører, vil skabe attraktive muligheder for os inden for katalysatorer til dieselkøretøjer, siger Bjerne S. Clausen, CEO i Haldor Topsøe.

Opførelsen af fabrikken, der er placeret i Tianjin cirka 100 km øst for Beijing, er allerede indledt og gennemføres i to faser. Den første del af fabrikken forventes at kunne tages i brug i 2015 og anden del i begyndelsen af 2016.

Investering på 900 mio. kr.
Haldor Topsøe har tidligere arbejdet sammen med IFU i andre projekter og har derfor ønsket at inddrage IFU’s viden fra 130 investeringer i Kina. Samtidig bidrager IFU med aktiekapital og bidrager dermed til at reducere Haldor Topsøes finansielle risiko.

Den samlede investering i den nye fabrik er på 900 mio. kr. IFU investerer 65 mio. og bidrager derudover med yderligere aktiekøb for 75 mio. kr. via IFU Investment Partners (IIP), der er en investeringsfond, som IFU administrerer på vegne af pensionsselskaberne PKA og Pædagogernes Pensionskasse.

– Vi er meget tilfredse med, at IFU og IIP har besluttet at investere i vores fabrik. Derved får vi reduceret vores finansielle risiko og inkluderer samtidig en partner, der har stor erfaring med at etablere og drive forretning i Kina, siger Bjerne S. Clausen.

Yderligere oplysninger

Haldor Topsøe
Mads Cordt Gyldenkærne
Media Relations Manager
Corporate Communications & Marketing
macg@topsoe.dk
Tel: +45 2275 4124

IFU
Rune Nørgaard
Head of Communications
rno@ifu.dk
Dir:   +45 33 63 75 60
Mob: +45 22 68 75 60