Nyheder

19. juni 2008

IFU OG IØ UNDERSKRIVER AFTALE MED GLOBAL COMPACT

De danske internationale investeringsfonde, IFU og IØ, deltager nu officielt i Global Compacts internationale netværk.

Global Compact er en international aftale under FN, hvorigennem virksomheder og erhvervsorganisationer forpligter sig til at respektere en række universale principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

“IFU og IØ har gennem mange år hjulpet danske virksomheder på de globale markeder med at fastlægge retningslinjerne for deres samfundsmæssige ansvar. Her er Global Compacts 10 grundprincipper et uundværligt navigeringsinstrument, når virksomhederne skal begå sig på markeder, der stadig kæmper med udfordringer som korruption, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø”, siger Birgitte Bang Nielsen, CSR chef, IFU og IØ.

Global Compact er verdens største frivillige CSR initiativ. Virksomheder og organisationer, der underskriver aftalen med Global Compact, forpligter sig til at følge Global Compacts 10 principper, der på sigt skal skabe mere stabile og retfærdige globale markeder til fremme af velfærd og velstand, ikke mindst i den tredje verden.

Global Compact blev lanceret i år 2000 og mere end 4000 virksomheder og 1200 organisationer fra i alt mere end 120 lande har tilsluttet sig principperne.

For mere information kontakt CSR chef Birgitte Bang Nielsen, telefon 2268 7526
Links www.ifu.dk eller www.unglobalcompact.org

Fakta om IFU og IØ
IFU (Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene) og IØ (Investeringsfonden for Østlandene) har gennem henholdsvis 41 og 19 år været sparringspartnere for danske virksomheder, der har etableret projektselskaber i verdens fattige lande og visse østeuropæiske lande under udvikling. Fondene yder rådgivning og deltager finansielt i projektselskaberne på markedsvilkår i form af aktiekapital, lån og garantier.

Formål
Formålet med investeringerne er at stimulere den økonomiske udvikling i verdens fattige lande. IFU eller IØ går derfor kun ind i et projektselskab, hvis det samtidig vurderes, at investeringen får en blivende positiv effekt for udviklingen.

Sammen med de danske partnere arbejder fondene for, at der bliver lagt langtidsholdbare planer for, hvordan virksomhederne kan leve op til både værtslandets lovgivning og internationale standarder for blandt andet miljø og menneskerettigheder. Når de grundlæggende betingelser er opfyldt, skeler fondene ikke til størrelsen af danske selskaber.

Hvor og hvordan opererer IFU og IØ
IFU opererer med enkelte undtagelser i lande, der har en gennemsnitlig årlig indkomst pr indbygger under 2.876 US$ om året, mens IØ nu kun foretager nye investeringer i Rusland, Ukraine og Hviderusland. Fra 2013 foretager IØ ikke længere nye investeringer.

Grænsen for Investeringen i et enkelt projektselskab er 50 mio. kroner. Sammenlagt investerer IFU og IØ årligt mellem 600 og 700 mio. kroner i gennemsnitligt 40 til 50 projektselskaber.

Ved udgangen af 2007 havde fondene en samlet egenkapital på 4,245 mia. kroner.