Nyheder

5. august 2013

IFU ØGER INVESTERINGERNE

I 2012 indgik IFU investeringsaftaler med danske virksomheder for i alt 524 mio. kr. Indregnes investeringer via fonde, der administreres af IFU, udgjorde de samlede aftalte investeringer 581 mio. kr. IFU’s finansielle resultat blev et overskud på 84 mio. kr.

– Dansk erhvervsliv fortsatte i 2012 den høje efterspørgsel på rådgivning og risikovillig kapital fra IFU. Det viser, at danske virksomheder generelt er opmærksomme på investeringsmuligheder i udviklingslandene, hvor den økonomiske vækst ligger væsentligt over niveauet i Europa og USA, siger Finn Jønck, direktør i IFU.

IFU indgik i 2012 investeringsaftaler for i alt 524 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med godt 160 mio. kr. i Afrika, 240 mio. kr. i Asien og 50 mio. kr. i Latinamerika. De resterende investeringer er gennemført i Europa og globalt.

Af de 524 mio. kr. er knap 315 mio. kr. investeret i 33 nye selskaber. Da IFU kun bidrager med en del af finansieringen, forventes de samlede investeringer at udgøre cirka 1,8 mia. kr.

IFU’s finansielle resultat for 2012 blev et overskud på 84 mio. kr.

– Vores resultat for 2012 er tilfredsstillende, og det viser, at vi både kan medvirke til at reducere risikoen for danske virksomheder, der gerne vil ud på nye vækstmarkeder, og samtidig tjene penge til IFU, siger Finn Jønck.

Investeringer skaber udvikling

IFU og danske virksomheders investeringer bidrager også til at skabe udvikling i investeringslandene. Årets investeringer forventes således at skabe knap 8.000 nye arbejdspladser. Derudover vil 90 procent af virksomhederne for eksempel gennemføre træningsprogrammer for de ansatte.

IFU som fund manager

IFU har i de senere år udvidet antallet af investeringsfonde. I 2012 blev IFU udpeget til fund manager for en ny klimainvesteringsfond, som regeringen har etableret. Klimainvesteringsfonden skal udvikle og finansiere klimaprojekter i udviklingslande og dermed bidrage til at begrænse den globale opvarmning. Fonden skal samtidig fremme brugen af dansk klimateknologi. Staten og IFU har indskudt 275 mio. kr. i fonden, og målsætningen er et samlet kapitalgrundlag på 500-700 mio. kr.

– Klimainvesteringsfonden er en spændende udfordring, og vi forventer, at vi sammen med investorerne kan skabe en kommerciel forretning, der både kan bidrage til klimaforbedringer i udviklingslandene og fremme salget af dansk klimateknologi, siger Finn Jønck.

Læs årsberetningen her.