Nyheder

9. maj 2023

IFU ØGEDE INVESTERINGER OG IMPACT I 2022

I 2022 indgik IFU investeringsaftaler for 1,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 50% i forhold til 2021. Næsten 90% af de nye direkte investeringer var klimafinansiering, hvilket yderligere styrkede IFU's støtte til den grønne omstilling i udviklingslandene. Investeringerne omfattede væsentlige fremskridt i Verdensmålsfonden, som er baseret på kapitalindskud fra store danske pensionsselskaber og private investorer.

I 2022 indgik IFU investeringsaftaler for 1,5 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 50% i forhold til 2021. Dette fremgår af IFU’s årsberetning for 2022, der offentliggøres i dag.

Investeringerne blev foretaget inden for IFU’s strategiske sektorer, herunder grøn energi og infrastruktur, bæredygtige fødevarer samt finansielle tjenesteydelser, og forventes at have en positiv udviklingseffekt i udviklingslandene, f.eks. ved at skabe adgang til vand og nye teknologier til ren madlavning samt støtte småbønder i at forbedre deres levevilkår.

“Som en kommerciel investor investerer vi i virksomheder, der kan skabe langsigtet effekt i udviklingslandene og give et økonomisk afkast. De investeringer, vi har foretaget i 2022, har et solidt potentiale, og vi er overbeviste om, at de vil støtte den grønne omstilling, bidrage til bæredygtig udvikling og skabe overskud.”

Michael Rasmussen, bestyrelsesformand i IFU.

Genbruger 25 millioner plastikflasker dagligt
100 mio. kr. blev investeret i en genbrugsvirksomhed i Indien, hvilket vil gøre den i stand til at kunne omdanne 25 mio. engangsflasker om dagen til bæredygtigt filamentgarn, der anvendes i tekstilindustrien. IFU investerede også i en papirgenbrugsvirksomhed i Ecuador. Begge investeringer blev foretaget med midler fra Danmarks Grønne Fremtidsfond.

Mere end en tredjedel af investeringerne blev foretaget i Afrika. Dette omfattede en investering på 100 mio. kr. i Spark+, som er en investeringsfond, der har til formål at erstatte den nuværende brug af åben ild, trækul og petroleum til madlavning med mere bæredygtige løsninger. Dermed forbedres menneskers sundhed, ligesom afskovning reduceres.

IFU gik også ind i vandsektoren med en investering i Water Access Acceleration Fund (W2AF), der har ambitioner om at levere 20 milliarder liter rent vand til 30 millioner mennesker, primært i Afrika og Asien.

Verdensmålsfonden hjælper 90.000 småbønder med at omlægge til økologi
Som fund manager investerede IFU mere end 600 mio. kr. på vegne af Verdensmålsfonden, som er baseret på kapitalindskud fra store danske pensionsselskaber og private investorer. Investeringen omfattede et vedvarende energiprojekt i Brasilien, et cementanlæg i Ghana, som vil reducere CO2-udledningen pr. tons cement produceret med omkring 20 procent, og en landbrugsvirksomhed i Indien, der forventes at hjælpe yderligere 90.000 småbønder i Indien, Uganda og Filippinerne med at omlægge til økologisk dyrkning.

Ved udgangen af 2022 havde Verdensmålsfonden foretaget samlede investeringer for 2,7 mia. kr. Det forventes, at der vil blive investeret yderligere 1 mia. kr. i 2023, hvilket udgør de sidste nye investeringer foretaget af fonden.

Stærkt fokus på klimafinansiering
Næsten 90 procent af de direkte investeringer, der blev gennemført i 2022, kvalificerede sig som klimafinansiering og styrkede dermed IFU’s støtte til den grønne omstilling i udviklingslandene yderligere. Den nuværende installerede vedvarende energikapacitet i IFU’s porteføljeselskaber var på mere end 2.500 megawatt, der producerede i alt over 5.000 GWh årligt.

IFU står sammen med Ukraine
IFU er en af de største investorer i Ukraine blandt de europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner. I løbet af året fortsatte IFU med at støtte sine projektselskaber i at navigere gennem barske og vanskelige forhold samt tilbyde yderligere finansiering til deres fortsatte drift. Med nye midler fra den danske regering i 2023 har IFU genåbnet for nye investeringer i Ukraine.

Et negativt finansielt resultat
IFU’s finansielle resultat blev et underskud på 57 mio. kr. i 2022.

“Vores resultat blev stærkt påvirket af den russiske invasion af Ukraine, der bidrog negativt med 298 millioner kroner. Hvis vi ser bort fra udviklingen i den ukrainske portefølje, ville resultatet have været et overskud på 241 mio. kr., hvilket tyder på, at den resterende portefølje uden for Ukraine klarede sig tilfredsstillende.”

Torben Huss, CEO i IFU.

Læs IFU’s årsberetning 2022 her