Nyheder

9. maj 2019

IFU MED I ERHVERVSFREMSTØD I ETIOPIEN

I disse dage gennemføres det første, større danske markedsfremstød indenfor landbrugs- og fødevareklyngen i Etiopien. IFU deltager sammen med en række danske virksomheder, Landbrug & Fødevarer og den danske ambassade i fremstødet, der skal præsentere dansk viden og teknologi.

Etiopien er med mere end 100 mio. mennesker det næststørste land i Afrika målt på antallet af indbyggere. Den årlige økonomiske vækst har i gennemsnit i de seneste ti år været på 10 procent, og landbruget udgør omkring 40 procent af det samlede BNP. Der er derfor et stigende potentiale for dansk eksport og investeringer i landets landbrugs- og fødevaresektor.

Det er baggrunden for, at der nu gennemføres det første, større danske markedsfremstød i landet indenfor landbrugs- og fødevareklyngen.

– Etiopien er endnu et ret ukendt marked for den danske landbrugs- og fødevareklynge, men det er også et stort marked, der gennem de seneste par år har vist en rigtig god vækst. Derfor gælder det også om at få skabt de rette kontakter nu, som kan danne grundlag for et tættere samarbejde i de kommende år. Vi har et rigtig godt udgangspunkt for at få skabt de rette relationer til bl.a. nøglepersoner på myndighedssiden i Etiopien qua det danske engagement med støtte til det etiopiske landbrugsreform-program, siger Kenneth Lindharth Madsen, der er handelspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer.

IFU har viden og erfaring fra Etiopien

IFU har gennem årene deltaget i flere hundrede investeringer i en række afrikanske lande og har stor erfaring bl.a. inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Aktuelt har IFU investeret i et større hotelprojekt i Etiopien og en investeringsfond, der bl.a. har fokus på fødevaresektoren i det østlige Afrika. Indtil for få år siden var IFU ligeledes engageret i en produktion af møllesten i landet.

– Etiopien er et interessant land, hvor dansk teknologi utvivlsomt kan bidrage til både at øge produktionen og forbedre levevilkårene. Vi har bred erfaring med investeringer i afrikanske virksomheder herunder indenfor agribusiness, hvor der f.eks. anvendes dansk landbrugsudstyr. Den erfaring deler vi gerne med danske virksomheder, der vil gøre forretning i Etiopien, siger Otto Vinther Christensen, Vice President for Agribusiness i IFU.

Følgende danske virksomheder og organisationer deltager i markedsfremstødet

Cimbria, Danfoss, Foss, Hardi International, Jyden Bur, Landbrug & Fødevarer, Den danske ambassade i Addis Ababa samt Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).