Nyheder

20. marts 2020

KLAR TIL AT HJÆLPE CORONA-RAMTE DANSKE VIRKSOMHEDER MED FORRETNING I UDVIKLINGSLANDE

Danske virksomheder, der er påvirket af covid-19 krisen, og som har datterselskaber i udviklingslande, kan søge finansiering hos Investeringsfonden for Udviklingslande. IFU kan bl.a. bidrage med lån og aktiekapital til de danske virksomheders selskaber i udviklingslande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa.

Mange udviklingslande mærker allerede nu den globale afmatning og den negative reaktion på de finansielle markeder.

– Under finanskrisen så vi, at mange udenlandske investorer trak deres kapital ud af udviklingslandene, hvilket gjorde det vanskeligt for lokale virksomheder at få finansieret deres drift og sikret en tiltrækkelig likviditet til at stå gennem krisen. Det er et billede, der nu ser ud til at gentage sig, og derfor vil vi gerne hjælpe danske virksomheder med at sikre job og produktion i udviklingslandene både på kort og lang sigt, siger CEO i IFU, Torben Huss.

IFU er en del af den danske udviklingsbistand og en såkaldt udviklingsfinansieringsinstitution, der bidrager med risikovillig kapital på kommercielle vilkår. I den nuværende situation har IFU mulighed for at bidrage med f.eks. lånefinansiering til bl.a. at sikre den nødvendige arbejdskapital.

–  Vi har mange års erfaring med at finansiere selskaber, der opererer på markeder med høj risiko, og vi har tålmodige penge med en lang investeringshorisont, som kan sikre en robust bund under selskabernes drift. Det er en ydelse, vi også kan bidrage med nu, og derfor skal danske virksomheder ikke tøve med at henvende sig til os, siger Torben Huss.