Nyheder

8. februar 2011

IFU KAN INVESTERE I YDERLIGERE 26 UDVIKLINGSLANDE

Regeringen har besluttet at forhøje IFU's såkaldte landeindkomstgrænse. Det betyder, at IFU fremover kan investere i yderligere 26 udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika. Med den nye landeindkomstgrænse får IFU øget mulighed for at medvirke til økonomisk vækst og social fremgang i udviklingslandene. Samtidig får dansk erhvervsliv bedre adgang til nye vækstmarkeder.

Forhøjelsen er en del af udviklingsministerens nye udviklingspolitiske strategi, hvor der i højere grad skal fokuseres på vækst og beskæftigelse. Forslaget skal nu fremlægges for Finansudvalget.

IFU’s landeindkomstgrænse bliver med regeringens forslag forhøjet fra de nuværende USD 3.156 til USD 6.098. Det betyder, at IFU fremover kan investere i lande, der har et indkomstniveau på 50 procent af Verdensbankens definiton af “Upper Middle Income Countries”.

Nye lande i IFU’s portefølje bliver blandt andet Thailand, Angola, Cuba, Ecuador og Peru.

IFU investerer i gennemsnit for cirka 500 mio. kr. om året. Med forslaget skal minimum 50 procent af investeringerne fortsat målrettes de fattigste udviklingslande primært i Afrika. Den resterende del kan investeres i udviklingslande, der er økonomisk mere velfunderede, og hvor dansk erhvervsliv har større interesse. Det totale antal udviklingslande, IFU kan investere i, fremgår af IFU’s hjemmeside.