Nyheder

18. december 2023

IFU INVESTERER I OPRENSING AF AFFALDSDEPOTER OG GENANVENDELSE AF E-AFFALD I INDIEN

IFU investerer USD 35 mio. i Blue Planet Environmental Solutions, en stor virksomhed inden for bæredygtig affaldshåndtering med aktiviteter i Indien, Sydøstasien og Storbritannien.Investeringen fra IFU vil yderligere styrke Blue Planets kapacitet på to nøgleområder i Indien — oprensning af affaldsdepoter og genanvendelse af e-affald.

IFU investerer USD 35 mio. i Blue Planet Environmental Solutions Pte Ltd. (“Blue Planet®”), som er en stor virksomhed inden for bæredygtig affaldshåndtering med aktiviteter i Indien, Sydøstasien og Storbritannien.

“Dette partnerskab understreger vores fælles vision om en bæredygtig og ESG-fokuseret platform, der tager fat på en af vor tids største  udfordringer. Vores forpligtelse rækker ud over finansielle investeringer; det handler også om at skabe en retfærdig, inkluderende og bæredygtig fremtid og ændre landskabet for affaldshåndtering,” siger Jonas Lau Kristensen, Investment Director hos IFU.

IFU’s investeringer bidrager til at fremme miljømæssig bæredygtighed og økonomisk vækst i de lande, der investeres i, og understøtter realiseringen af  FN’s verdensmål. Det strategiske partnerskab mellem Blue Planet og IFU udgør en vigtig milepæl i rejsen mod global bæredygtighed og styrker det engagement i banebrydende innovative løsninger til affaldshåndtering.

“For nuværende producerer Indien ca. 62 mio. ton affald årligt, hvoraf kun 12 ton behandles før bortskaffelse. Da affaldsmængderne forventeligt bliver  mere end fordoblet frem til 2030, er der et markant behov for investeringer i innovative teknologier og drift indenfor affaldssektoren. Heldigvis har den udviklet sig gennem de seneste år, understøttet af bedre regulering, og giver derfor nu mulighed for at levere resultater på IFU’s investeringsmandat til gavn for både investorer og lokalsamfund,” siger Thomas Hougaard, Senior Vice President hos IFU.

IFU investerer på vegne af Verdensmålsfonden, som er delvist finansieret af staten. Fonden bidrager til at reducere risiko for private investorer og giver dermed , danske pensionsselskaber adgang til at foretage bæredygtige investeringer i udviklingslande.

Investeringen fra IFU vil yderligere styrke Blue Planets kapacitet på to nøgleområder i Indien — oprensning af affaldsdepoter og genanvendelse af e-affald. Blue Planet er førende inden for bio-minedrift, som er genvinding af nedarvede affaldsdepoter og genbrug af materiale til nyttige ressourcer. Selskabet har med succes genvundet over 500 hektar fra gamle affaldsdepoter og behandlet mere end 12 millioner tons affald, hvilket erstatter behovet for nye materialer og dermed reducerer CO2-udledningen.

Blue Planet planlægger også at etablere et af de største genbrugscentre for e-affald i Indien. Selskabets e-affaldsløsninger omfatter bl.a.en patenteret  metode til at genvinde materialer af høj værdi fra elektroniske affaldskomponenter, som traditionelt går tabt på grund af ineffektive, iboende giftige og forældede behandlingsmetoder.

Blue Planets grundlægger og formand, Madhujeet Chimni, udtaler: Vi er glade for at have IFU som partner på denne transformative rejse. IFU’s investering har stor betydning, at vi kan opnå vores planer om en bæredygtig og omfattende affaldshåndteringsplatform. Det vil styrke vores indsats på de to centrale områder inden for biominedrift og genanvendelse af e-affald i Indien. Dermed vil vi ikke blot genvinde jord og ressourcer, men også bringe ressourcer tilbage i forsyningskæden og mindske afhængigheden af brugen af nye ressourcer. Derudover vil det have en betydelig positiv indvirkning på miljøet ved at reducere en betydelig mængde udledning af drivhusgasser og ressourcebiodiversitet. Endelig vil ansvarlig materialegenvinding fra e-affald bidrage til at fortrænge behovet for nye materialer og bidrage til en cirkulær økonomi og en renere og grønnere fremtid.”

Blue Planets medstifter og CEO, Prashant Singh, udtaler: Denne investering fra IFU markerer et afgørende øjeblik i Blue Planets rejse. Vi byder IFU velkommen som partnere og ser frem til at samarbejde med IFU i vores næste vækstfase. IFU’s erfaring og store viden vil være meget værdifuld, da vi tackler nye udfordringer med at levere bæredygtige affaldshåndteringsløsninger.”

Om Blue Planet
Blue Planet blev grundlagt i 2017 og er en virksomhed med hovedsæde i Singapore, der driver regional bæredygtighed gennem teknologidrevet og IP-baseret end-to-end-løsninger til affaldshåndtering og upcycling. Virksomheden har skabt en omhyggeligt designet platform for end-to-end affaldshåndteringsløsninger. Målet er at anvende disse teknologier på tværs af forskellige faser af affaldets livscyklus for at kunne lukke kredsløbet, levere løsninger inden for cirkulær økonomi og opnå visionen om nul affald til deponering.

Hvis du vil vide mere om Blue Planet, kan du besøge www.blueplanet.asia