Nyheder

22. juni 2023

IFU INVESTERER I FOND FOR KLIMASMARTE LANDBRUGS- OG FØDEVARESYSTEMER

For at fremme klimarobuste og mere inkluderende fødevaresystemer har en række investorer givet tilsagn om i alt 106 millioner USD til en investeringsfond for klimasmarte landbrugs- og fødevaresystemer. Målet er at yde langsigtet finansiering til innovative landbrugsvirksomheder i Asien og Stillehavsområdet, Latinamerika og Afrika med det formål at afbøde klimaforandringer, reducere fødevaretab og fremme modstandsdygtighed over for klimaforandringer i deres værdikæder.

Klodens nuværende fødevaresystemer er ansvarlige for omkring en tredjedel af drivhusgasudledningerne og er en af hovedårsagerne til tabet af biodiversitet1 og næsten 80 % af den globale skovrydning. For at afbøde klimaforandringerne skal disse udledninger nå netto nul inden 2050. Samtidig forventes den globale befolkning at stige med næsten 20 % inden 2050, hvilket øger efterspørgslen på fødevarer og landbrugsproduktionen. For at få disse tal til at gå op, skal de nuværende fødevaresystemer omdannes til at producere sundere og mere bæredygtige fødevarer, samtidig med at man fremmer klimasmart praksis ved at støtte landmænd i udviklingslande i at tilpasse sig klimaforandringerne.

Som svar på det årlige behov for 350 mia. USD til at transformere fødevaresystemer2 samt investorernes interesse sigter den nye fond mod at yde langsigtet finansiering til innovative landbrugsvirksomheder i Asien og Stillehavsområdet, Latinamerika og Afrika med det formål at afbøde klimaforandringer, reducere fødevaretab og fremme modstandsdygtighed over for klimaforandringer i deres værdikæder.

Investorernes interesse for en sådan løsning afspejles tydeligt i den ekstra kapital, der er rejst fra offentlige og private investorer. Disse forpligtelser er en del af en blandet finansieringsstruktur og sigter mod at give langsigtet ekspansionsgæld og teknisk assistance til voksende landbrugsvirksomheder.

IFU har givet tilsagn om 15 millioner USD
IFU har givet tilsagn om 15 millioner USD til fonden gennem Danmarks Grønne Fremtidsfond.

“Climate Smart Food Systems Fund er et perfekt match med vores ambition om at skabe grønne, retfærdige og inkluderende samfund, og derfor er vi glade for at kunne bidrage med 15 millioner dollars til den nye fond. Og vi ser frem til at se responsAbility som fund manager fremme og finansiere agroindustrielle løsninger, der kan imødekomme fremtidens fødevarebehov på en bæredygtig og klimarobust måde.”

Otto Vinther Christensen, Senior Vice President og Head of Sustainable Food Systems hos IFU.

Flere investorer ombord
Den nye fond vil blive forvaltet af responsAbility, som er en førende impact asset manager med speciale i investeringer i det private marked på tværs af tre investeringstemaer, der bidrager direkte til FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG’erne).

“Business as usual er ikke længere muligt, da udledninger fra det globale fødevaresystem alene kan øge de globale temperaturer med 1,5 °C inden 2050, og fordi klimaforandringerne bringer den globale fødevaresikkerhed i fare. Derfor er det en absolut prioritet at overgå til kulstoffattige og klimarobuste fødevaresystemer. Vi har mulighed for at vise, at der er investerbare projekter på dette område, hvor der ikke er nogen finansiering, og udnytte responsAbilitys 20 års erfaring inden for denne sektor. Vi er glade for at samarbejde med en gruppe fremsynede offentlige og private investorer om dette og er taknemmelige for deres tillid til os.”

Suhasini Singh, Head of Sustainable Food Debt hos responsAbility.

Investorer i den nye fond er flere private og offentlige investorer, herunder Global Affairs Canada, FMO, Calvert Impact capital, Bank of America, Ceniarth, KfW, DFC og CGIAR. I alt har investorerne forpligtet sig til 106 millioner USD.

Om responsAbility Investments AG responsAbility Investments AG er en førende impact asset manager med speciale i investeringer i det private marked på tværs af tre investeringstemaer, der bidrager direkte til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er): Finansiel inklusion, at finansiere væksten i mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder; klimafinansiering for at bidrage til en netto-nulvej; og bæredygtige fødevarer for bæredygtigt at brødføde en stadigt voksende befolkning. Alle responsAbilitys investeringsløsninger sigter mod en specifik målbar effekt sammen med markedsafkast. Siden starten i 2003 har responsAbility investeret over USD 13 milliarder i impact-investeringer. Med over 200 medarbejdere, der samarbejder på tværs af syv kontorer, forvalter virksomheden pr. 1. marts 2023 USD 4,8 milliarder i aktiver på tværs af ca. 280 porteføljeselskaber i 74 lande. Siden 2022 har responsAbility været en del af M&G plc, den internationale opsparings- og investeringsvirksomhed, og bidrager til at styrke M&G’s kompetencer inden for impact-investeringer.

1FN’s landrapport: Five key takeaways for climate change, food systems and nature loss – Carbon Brief2 Hvorfor det er afgørende at finansiere omstillingen af vores fødevaresystemer til naturpositiv produktion inden 2030 | UNEP – UN Environment Programme