Nyheder

3. december 2021

IFU INVESTERER I BÆREDYGTIGE OG BILLIGE STUDIEBOLIGER I SYDAFRIKA

I Sydafrika har 90 % af de studerende på universiteter og erhvervsuddannelser brug for indkvartering for at få adgang til og fuldføre deres uddannelse. Det stigende antal studerende har ført til et underskud på 500.000 sengepladser, hvilket især begrænser adgangen for studerende fra lavindkomstfamilier. IFU har på vegne af Danish SDG Investment Fund investeret EUR 13 mio. i SASAII, som skal udvikle og drive billige studieboliger for op til 15.000 studerende.

Antallet af studerende, der indskrives på universiteter og erhvervsuddannelser i Sydafrika er mere end fordoblet i de seneste 25 år. Men da omkring 90 % af eleverne har brug for indkvartering, mangler der ca. 500.000 sengepladser, hvilket især begrænser adgangen og vanskeliggør en sikker tilværelse for studerende fra lavindkomstfamilier.

For at imødegå denne udfordring har IFU investeret EUR 13 mio. i SASAII, som er en ejendomsinvesteringsplatform, der vil udvikle og drive billige studieboliger for op til 15.000 studerende inden for de næste fem år. 75 % af de nye sengepladser vil blive øremærket til studerende fra lavindkomstfamilier.

SASAII’s forretning er baseret på et offentlig-privat partnerskab, hvor SASAII med finansiering fra private investorer opfører og driver studieboliger. Lejen for støtteberettigede studerende fra lavindkomstfamilier betales direkte til SASAII af den nationale finansielle studiestøtteordning (NSFAS) baseret på offentligt fastsatte takster. Dette skaber en sikker indtægtskilde for investorerne og sikrer de studerende gratis indkvartering.

“Uddannelse er nøglen til at opbygge menneskelig kapital, mindske indkomstuligheder og fremme social mobilitet. Ved at investere i SASAII bidrager vi til at give flere unge, primært fra lavindkomstfamilier, en bedre mulighed for at få adgang til og gennemføre en videregående uddannelse.”

Lars Krogsgaard, CIO, IFU.

Investeringen i SASAII foretages på vegne af Danish SDG Investment Fund, som er baseret på kapitalindskud fra den danske stat, større danske pensionsselskaber og private investorer. IFC, Eskom Pension and Provident Fund og Metropolitan Holdings er ligeledes investorer.

Bygger grønt
For at reducere klimaaftrykket bliver de nye studieboliger certificeret i henhold til EDGE, som er udviklet af IFC med henblik på at gøre det nemt at designe og certificere ressourceeffektive og CO2-neutrale bygninger. Dette inkluderer f.eks. grønne og bæredygtige løsninger, der kan reducere brugen af ressourcer som vand, elektricitet, nedkøling, ventilation osv.

“I alle vores investeringer forpligter vi os til at understøtte den grønne omstilling og forbedre menneskers levevilkår. Jeg er meget glad for, at disse ambitioner går hånd i hånd i SASAII, da vi for eksempel ved at reducere ressourceforbruget , kan udvikle og drive billigere studieboliger,” siger Lars Krogsgaard.

IFU baner vejen
De sydafrikanske myndigheder tilskynder private investorer til at bidrage til finansiering af studieboliger. Men ifølge en nylig rapport finder mange ejendomsudviklere det vanskeligt at opnå privat finansiering, fordi investeringer i denne sektor anses for at være relativt risikable. Her kan udviklingsfinansieringsinstitutioner være en katalysator ved at investere i markedet og gøre det mere modent for private investorer.

“Forhåbentlig kan vores investering i SASAII fungere som et udstillingsvindue til at vise private investorer, at investeringer i studieboliger i Sydafrika kan skabe både stor impact og sikre et acceptabelt afkast,” siger Lars Krogsgaard.