Nyheder

30. november 2017

IFU INVESTERER MED APM TERMINALS I HAVNEUDVIDELSE I PERU

Havnen i Callao, som er den største adgangshavn til Stillehavet på Sydamerikas vestkyst, er siden 2011 blevet udvidet af et konsortium med deltagelse af APM Terminals. IFU yder lånefinansiering til den tredje fase af investerings- og udviklingsplanen, som er i fem faser. Den samlede investering er på 800 mio. USD over en tiårig periode.

I oktober 2017 underskrev IFU en låneaftale med APM Terminals om udvidelse af de eksisterende havnefaciliteter i Callao ved Lima i Peru, som er den største havn på den sydamerikanske vestkyst. Havnen håndterer containere, korn, massegods og særtransport af brændstof og mineraler.

– Dette projekt vil få en stor udviklingsmæssig betydning for den samlede håndterings- og lagerkapacitet i Callao – og også sikkerhedsmæssigt, da udstyret bliver opdateret med det allernyeste, siger Frederik Zeuthen, IFU’s Regional Director for Latinamerika.

Udvidelse til 800 mio. USD

I 2011 vandt et konsortium med deltagelse af APM Terminals en 30-årig koncessionsaftale for Terminal Multiproposito Norte, inklusiv en investerings- og udviklingsplan i fem faser, som forventes at blive på 800 mio. USD. De første to faser er gennemført, hvilket har øget kapaciteten fra 0.4 til 1.1 million 20 fods containere.

IFU’s lån er en del af finansieringen af den tredje udvidelsesfase, som skal betale for en lagerbygning til korn, en lagerbygning til massegods og brændstof, lasteudstyr og renovering af en mole til lastning af brændstof for at udnytte havnekapaciteten fuldt ud og imødekomme alle krav i koncessionsaftalen med den peruvianske stat.

Besparelser og større omfang

Lånet vil hjælpe APM Terminals med at opnå betydelige besparelser på driften og forberede havnen på at aftage endnu større mængder gods, hvilket er særligt vigtigt, da APM Terminals sammenlægning med rederiet Hamburg Süd er ved at være gennemført. Den kan tilføje yderligere 2-300.000 20 fods containere til den årlige gennemstrømning.

– Callao er en god mulighed for IFU til at investere med APM Terminals i Latinamerika, der som region kan se frem til flere havneudvidelser og andre relaterede projekter og muligheder i de kommende år, hvor A.P. Møller-Mærsk Group vil styrke sin position yderligere, siger Frederik Zeuthen.

IFU’s lån på 11,3 mio. USD, som gives i en parallel lånestruktur med et FMO-lån på 22,8 mio. USD, er syndikeret af IFC, som også er långiver i projektet.