Nyheder

3. februar 2021

IFU INVESTERER 70 MILLIONER KR. I ØGET ADGANG TIL DIALYSE I INDIEN

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) har givet tilsagn om at investere 70 millioner kr. i DCDC Kidney Care, som er en førende udbyder af dialysebehandlinger i Indien. DCDC driver mere end 100 dialyseklinikker på tværs af landet og sigter mod at fordoble antallet af klinikker inden 2025. IFU's investering sker på vegne af Danish SDG Investment Fund.

Mere end en million mennesker i Indien lider af alvorlige nyresygdomme, som kræver dialysebehandling, og antallet er stigende. For at øge adgangen til dialyse har den indiske regering lanceret et nationalt dialyseprogram, som skal etablere dialyseklinikker på tværs af Indien i samarbejde med private udbydere.

De fleste af DCDC Kidney Care’s mere end 100 klinikker fungerer som shop-in-shop på offentlige hospitaler og yder dialysebehandling til patienter inden for rammerne af en offentlig-private aftale med de enkelte staters lokalregeringer. Dette gør DCDC til den førende udbyder af dialysebehandling i Indien i offentlig-privat regi. Virksomhedens offentlig-private samarbejde henvender sig  primært  til patienter med lav indkomst.

Den sociale dimension er en integreret del af DCDC’s forretningsmodel, og virksomheden arrangerer regelmæssigt undervisning og oplysningskampagner for både patienter og sundhedspersonale for at fremme forebyggelse og behandling af nyresygdomme.

– Vores mål er at bidrage til en retfærdig og inkluderende økonomi på tværs af vores investeringer. Investeringen i DCDC Kidney Care er et perfekt match, da virksomheden yder livsvigtig behandling til økonomisk dårligt stillede mennesker med en livstruende sygdom. Vi er glade for at indgå partnerskab med DCDC, som er en veldrevet virksomhed med et klart formål, og vi ser frem til at støtte DCDC’s vækst og voksende sociale indsats, siger Emil Sierczynski, Senior Investment Manager i IFU.

Dobbelt aftryk og national tilstedeværelse
Virksomhedens målsætning er at fordoble sin kapacitet inden 2025 og dermed yderligere forbedre adgangen til økonomisk overkommelig behandling tæt på patienternes hjem. IFU’s investering på 70 millioner kr. skal bidrage til denne vækst, som vil omfatte udvidelse af eksisterende klinikker samt etablering af nye klinikker på tværs af Indien. IFU’s investering bliver foretaget på vegne af Danish SDG Investment Fund, som er etableret med  kapitalindskud fra den danske stat, større danske pensionsselskaber og andre private og institutionelle investorer.

“Vi er meget glade for at samarbejde med IFU og at styrke vores forhold til Asian Development Bank, så vi kan skabe en holdbar dialyseplatform på tværs af Indien. Vores tiltag supplerer hinanden og skaber synergi henimod en dialyseinfrastruktur, som vil være til stor fordel for svækkede patienter med kroniske nyresygdomme, særligt de fattige.”

Aseem Garg, grundlægger og direktør for DCDC.

IFU investerer sammen med Asian Development Bank, som har været aktionær i DCDC siden 2018.

– De relativt høje omkostninger ved nyrebehandling lagt sammen med rejseomkostninger og begrænset adgang til dialyse kan være ødelæggende for indtægts- og beskæftigelsesmulighederne i familier med lav indkomst. ADB’s og IFU’s samlede støtte skal sikre DCDC’s fortsatte solide drift og udvide tilstedeværelsen i Indien, siger Samarendra Singh, ADB Principal Investment Specialist.

Støtter verdensmålene
I overensstemmelse med  Danish SDG Investment Funds mandat bidrager IFU’s investering til realiseringen af verdensmålene, især verdensmål 3.8: Adgang til essentielle sundhedsydelser af høj kvalitet for alle og verdensmål 3.4: At reducere tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme.