Nyheder

24. april 2012

IFU INVESTEREDE 500 MIO. KR I 2011

I 2011 indgik IFU investeringsaftaler med danske virksomheder for i alt 510 mio. kr. og bidrog dermed yderligere til fremgang i udviklingslande og emerging markets. IFU’s finansielle resultat blev et overskud på 122 mio. kr.

– Danske virksomheder har blandt andet på grund af krisen ofte vanskeligt ved at finansiere deres investeringer i udviklingslande og emerging markets. Jeg er derfor tilfreds med, at vi igen i 2011 har leveret rådgivning og risikovillig kapital, så dansk erhvervsliv kan få fodfæste på nye markeder, og vi samtidig kan bidrage til at styrke udviklingen og øge beskæftigelsen i de fattigere lande, siger Finn Jønck, administrerende direktør i IFU.

I 2011 indgik IFU investeringsaftaler for 510 mio. kr. Knap 180 mio. kr. er investeret i Afrika, og 200 mio. kr. er investeret i Asien. De resterende investeringer er gennemført i Europa og Latinamerika. Da IFU kun bidrager med en del af finansieringen, forventes de samlede investeringer at udgøre godt 3 mia. kr.

Det totale antal direkte beskæftigede i de selskaber, som IFU har investeret i, forventes at være knap 17.000. Heraf er 4.500 nye arbejdspladser.

IFU’s finansielle resultat for 2011 blev et overskud på 122 mio. kr.

– IFU har på trods af den økonomiske og finansielle krise præsteret en fornuftig indtjening i de senere år, og det er meget positivt, at resultatet for 2011 er bedre end forventet. IFU’s resultat understreger også, at der er forretningsmuligheder for danske virksomheder på de nye markeder, siger Finn Jønck.

Flere nye opgaver til IFU
IFU har gennem flere år været fund manager for investeringsfonden IØ. I 2011 er IFU ligeledes udpeget som fund manager for Den Arabiske Investeringsfond (AIF), der skal levere rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, som ønsker at etablere sig i Nordafrika og Mellemøsten.

IFU har derudover i samarbejde med pensionskasserne PKA og PBU etableret IFU Investment Partners, der skal bidrage med egenkapital ved større danske investeringer i udviklingslande og emerging markets. De to pensionskasser har besluttet at investere 500 mio. kr. i IFU Investment Partners, hvor IFU bliver fund manager.

Endelig har IFU i 2011 overtaget Udenrigsministeriets aktier i NORSAD, der investerer i private virksomheder i det sydlige Afrika.

– IFU er med knap 1.200 investeringer i mere end 100 lande den mest erfarne danske investor, når det handler om direkte investeringer i udviklingslande og emerging markets. De nye aktiviteter er et udtryk for, at der er bred tillid til IFU’s ekspertise, og det er meget tilfredsstillende, siger Finn Jønck.

Pressemeddelelsen som pdf