Nyheder

14. maj 2024

IFU INVESTEREDE 1,3 MIA. KR. OG TJENTE 146 MIO. KR. I 2023

I 2023 indgik IFU investeringer for i alt 1,3 mia. kr. Investeringerne blev indgået med 17 selskaber i udviklingslande og vækstøkonomier. Det finansielle resultat blev et overskud på 146 millioner kr., der er en markant forbedring i forhold til 2022. Verdensmålsfonden, som er etableret med store danske pensionsselskaber, blev fuldt investeret.

I 2023 investerede IFU i alt 1,3 mia. kr. Investeringerne blev indgået med 17 selskaber i den private sektor i Afrika, Asien, Latinamerika og Ukraine. Det gælder fx en investering på godt 245 millioner kr. i det indiske selskab Blue Planet, der oprenser gamle affaldsdepoter og genbruger materialerne. Med investeringen vil selskabet ligeledes etablere et af de største genbrugscentre for e-affald i Indien. IFU investerede også i ODM, der leverer kræftdiagnostik og -behandling i Marokko. Det er forventningen, at selskabet vil diagnosticere omkring 200.000 og behandle 700.000 patienter i de kommende år.

Årets finansielle resultat blev et overskud på 146 millioner kr., der sammenlignet med et underskud på 57 mio. kr. i 2022 var en markant forbedring. Det skyldes bl.a. Verdensmålsfondens gode resultat, større renteindtægter fra udlån og tilbageførte hensættelser foretaget i 2022 på IFU’s låneportefølje i Ukraine.

”Vi er tilfredse med årets investeringer og det finansielle resultat. Som en kommerciel impact investor er det afgørende, at vi både kan skabe en økonomisk bæredygtig forretning og samtidig bidrage positivt til bl.a. den grønne omstilling, bedre sundhedsbehandling samt flere og sundere fødevarer i udviklingslandene.”

Søren Peter Andreasen, acting CEO i IFU.

Markant flere investeringer i fremtiden
I 2023 besluttede regeringen en reform af IFU, der vil fordoble IFU’s kapital under forvaltning fra godt 15 mia. kr. til mere end 30 mia. kr. i 2030. Derudover fik IFU en ny direktion, der består af CEO Lars Bo Bertram, som tiltræder 1. juni 2024, Deputy CEO Søren Peter Andreasen samt CIO Lars Krogsgaard.

”Jeg er meget tilfreds med, at regeringen har besluttet en styrkelse af IFU’s mandat. Og suppleret med en ny direktion, som nu er på plads, er alle forudsætninger til stede for, at IFU i de kommende år kan øge investeringerne markant og yderligere styrke indsatsen for en mere bæredygtig udvikling med særlig fokus på grøn omstilling, Afrika og skrøbelige stater.”

Michael Rasmussen, formand for IFU’s bestyrelse.

Verdensmålsfonden er fuldt investeret
Verdensmålsfonden, der er etableret i samarbejde med danske pensionsselskaber og private investorer, blev fuldt investeret i 2023. I alt er der investereret 14,5 mia. kr. i 27 selskaber, hvoraf Verdensmålsfonden har bidraget med 3,7 mia. kr. IFU har nu igangsat arbejdet med at rejse en verdensmålsfond II.

”Verdensmålsfonden har vist, at Danmark kan gøre en forskel, når vi går sammen. Vi har både bidraget til at mobilisere flere penge til realisering af verdensmålene i udviklingslandene og er samtidig godt på vej til at sikre et solidt afkast til investorerne,” siger Søren Peter Andreasen.

Stærke resultater fra mere end 160 aktive investeringer
De selskaber, IFU har investeret i, understøtter omkring 420.000 direkte job og leverer finansielle ydelser til 20 millioner mennesker, hvoraf næsten 80 procent er kvinder. Derudover har selskaberne installeret 2.800 megawatt vedvarende energi. Totalt blev der produceret 5.000 gigawatt timer grøn elektricitet. Det resulterede i CO2-besparelser på i alt 3,5 millioner tons, hvoraf 380.000 tons kan attribueres til IFU.

Læs annual report 2023