< Tilbage til nyheder

8. maj 2015

IFU INDKALDER NOMINEREDE TIL CSR ABROAD PRISEN

IFU, Danida og Eksportrådet uddeler for anden gang prisen CSR Abroad, der gives til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at fremme samfundsansvar og bæredygtig udvikling i et udviklingsland eller en vækstøkonomi. Der skal være et dansk islæt i virksomhedens resultater. Prisen overrækkes i forbindelse med CSR AWARDS 2015.

I disse år arbejder virksomheder for at få samfundsengagementet helt ind i hjertet af både forretningen og organisationen, og i dag er der dokumentation for, at de virksomheder, der agerer bæredygtigt også er dem, der giver de største afkast. Virksomheder, der tager hånd om miljøet, klimaet, deres medarbejdere og leverandørkæder og får et sådant mindset ind i forretningsplanen, opnår de bedste resultater på bundlinjen. Bæredygtighed er derfor bydende nødvendig for virksomheder i dag – nødvendig for langsigtet succes og for at sikre, at virksomheder kan levere værdi til samfundet.

Verden står midt i den omstillingsproces, og der er nogen, der går forrest, og som skiller sig ud fra mængden. Det er dem, Danida, Eksportrådet og IFU gerne vil præmiere med CSR Abroad prisen. For at kunne søge prisen skal virksomheden have gjort en forskel med hensyn til bæredygtighed og CSR i en eller flere operationer i udviklingslande.

Virksomheden skal kunne fortælle om de resultater, de har opnået og om den rejse, virksomheden har været på for at opnå disse resultater. Det vil sige, at virksomheden skal være konsolideret, og produkterne skal være på markedet. Der skal være en business case, for at virksomheden kan søge prisen.

Alle typer virksomhed og forretningsmodelser kan søge: produktions-, handels-, og servicevirksomheder og kunde-leverandørpartnerskaber etc., men resultaterne skal være opnået i et udviklingsland, og der skal være et dansk islæt i de resultater, der er opnået.

Kriterier

Danida, Eksportrådet og IFU har opstillet følgende overordnede kriterier for tildeling af prisen:

  • Prisen gives til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at fremme virksomheders samfundsansvar og bæredygtig udvikling i et udviklingsland eller en vækstøkonomi. Det kan være en dansk virksomhed, et dansk partnerskab/joint venture eller en samarbejdsrelation mellem en dansk virksomhed og en leverandør.
  • Virksomheden har vist, at god forretning, strategisk CSR og overholdelse af internationale standarder for social og miljømæssig udvikling går hånd i hånd.
  • Virksomheden skal i praksis “vide og vise”, at den respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og anti-korruptionspolitikker jf. principperne i FN’s Global Compact og FN’s Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).
  • Samtidig kan virksomheden have bidraget proaktivt til opfyldelsen af FN’s udviklingsmål vedr. fattigdomsbekæmpelse, de såkaldte Millenium Development Goals (MDG).

Virksomhedens indsats bliver vurderet i forhold til dens størrelse, forretningsmodel og omsætning.

En jury bestående af fagfolk vil få til opgave at udpege vinderen af CSR Abroad.

Virksomheder kan søge om nominering ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til csrabroad@um.dk senest den 15. juli 2015.

Prisen uddeles under CSR Award Show 2015 den 7. oktober 2015 i Vejle.

Yderligere information om prisen kan fås ved henvendelse til:

Birgitte Bang Nielsen, IFU: bbn@ifu.dk eller +45 33 63 75 26
Carl Christian Hasselbalch, Udenrigsministeriet: carhas@um.dk eller +45 33 92 00 96
Dan Thor Larsen, Udenrigsministeriet: dantla@um.dk eller +45 33 92 12 70

Pressemeddelelse: Vejle er værtsby for CSR Awards 2015