Nyheder

8. januar 2010

IFU INDGÅR INVESTERINGSAFTALE NUMMER 100 I KINA

IFU - Investeringsfonden for udviklingslande - har indgået 100 investeringsaftaler med danske virksomheder, der har ønsket at etablere sig i Kina. Aftalerne har bidraget til at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og samtidig ført til, at danske virksomheder har fået fodfæste på det kinesiske marked.

Det overordnede billede er, at de danske virksomheder, der har investeret med IFU i Kina, har fået forbedret deres samlede omsætning og indtjening. Det skyldes en bedre konkurrenceevne via outsourcing, men i høj grad også et øget salg på det kinesiske marked, der ikke havde været muligt, uden at virksomheden havde etableret sig i landet. Ikke mindst i forbindelse med finanskrisen har det vist sig at være en fordel at være etableret i Kina, der – i modsætning til Europa og USA – fortsat har en høj økonomisk vækst på omkring 8-9 procent.

I de første investeringsaftaler, som IFU indgik for mere end 20 år siden, var motivet for etableringen først og fremmest at outsource for at reducere omkostninger og dermed styrke konkurrencevnen på for eksempel det danske og europæiske marked. Men mange virksomheder har efter etableringen i Kina erfaret, at der også er penge at tjene ved at handle med kineserne.

Motivet for udflytningen har derfor i de senere år ændret sig, og der er i stigende grad fokus på at få fodfæste på det stærkt voksende kinesiske marked, hvor blandt andet forbrugerne bliver stadig mere købedygtige.

En anden tendens er, at flere små og mellemstore danske underleverandører flytter med deres store kunder til Kina. Det gælder for eksempel inden for vindindustrien, hvor IFU har assisteret flere små og mellemstore danske underleverandører med at etablere sig i Kina. Hvis ikke de danske underleverandører var flyttet med, havde resultatet været færre ordrer, mindre omsætning og tab af konkurrenceevne.

Det er blandt andet udtrykt af direktør John Roth fra Rool Maskinfabrik i Kolding, der er virksomhed nummer 100, som IFU har indgået investeringsaftale med i Kina. Han siger i en artikel på IFU’s hjemmeside:

– Som underleverandører er vi nødt til hele tiden at kunne tilpasse os. Og når vores store kunder etablerer produktion i Kina, så er vi nødt til at flytte med, ellers risikerer vi både at miste vores produktion og lukke andre konkurrenter ind på markedet. Men så skal vi heller ikke undervurdere, at etableringen i Kina også giver mulighed for kunne sælge til andre kunder på et kinesisk marked, som er meget, meget stort, og hvor væksten er høj.

IFU har gennem årene investeret med en række større danske virksomheder som for eksempel Carlsberg, Mærsk, Novo, Jysk og Bestseller. Men i de senere år er der sket en stigning i antallet af små og mellemstore virksomheder. Så mens der samlet har været en ligelig fordeling mellem store samt små og mellemstore virksomheder i hele perioden, har der i de seneste ti år været en overvægt af små og mellemstore virksomheder, hvor mange af dem for første gang har prøvet kræfter med globaliseringen og etableret produktion i et land langt fra Danmark.

IFU leverer rådgivning og finansiering.

Kina er i dag et svært men også attraktivt land at investere i. Der er mange udfordringer, som øger risikoen for at etableringen på det kinesiske marked ikke indfrier forventningerne eller ender i en fiasko. Det gælder for eksempel sprog, kultur, bureaukrati, ledelse, rekruttering af medarbejdere og ledelse, manglende kendskab til markedet, korruption og beskyttelse af rettigheder mv.

IFU har set flere danske virksomheder – også store virksomheder – der har haft alvorlige problemer med at etablere sig i Kina. Hovedparten af de virksomheder, IFU har rådgivet og investeret med, har imidlertid klaret sig godt.

En af årsagerne er, at IFU gennem årene har opbygget stor erfaring med og viden om investeringer i landet. Derudover har IFU med et regionalt kontor, hvor der er lokalt ansatte, der både kan dansk og kinesisk, sikret sig rådgivere, der på den ene side er tæt på markedet og kender de lokale forhold og på den anden side kan kommunikere på dansk med de danske virksomheder, der skal rådgives. Det har ikke mindst haft stor betydning for mange små og mellemstore virksomheder, hvor sprogkundskaber ikke nødvendigvis er den primære kompetence. Endelig har IFU løbende opbygget et bredt netværk af eksperter samt en god kontakt til myndigheder, hvilket er afgørende i et land, der er meget bureaukratisk styret og kontrolleret.

IFU kan ligeledes tilbyde finansiering i form af aktiekapital og lån på markedsvilkår direkte til det enkelte datterselskab i Kina. Dermed er IFU med til yderligere at begrænse risikoen for den danske virksomhed.

Derudover er styrken ved IFU, at fonden ofte deltager i bestyrelsen i de virksomheder, der investeres i og dermed følger virksomheden i flere år, indtil den er kommercielt bæredygtig.

IFU og danske virksomheder har investeret 6 milliarder kroner i Kina

Totalt set har IFU sammen med danske virksomheder i de seneste godt 20 år indgået investeringsaftaler for mere end 6 mia. kr. i Kina. Heraf har IFU bidraget med knap 1 mia. kr.

Investeringerne har udover at være en stor fordel for danske virksomheder også bidraget til den positive økonomiske og sociale udvikling i Kina. Det gælder både via de mange arbejdspladser, der er etableret og ved den økonomiske aktivitet, som etableringen har medført. Dertil kommer teknologioverførsel og uddannelse af de kinesiske medarbejdere. Endelig har de danske virksomheder via skat og afgifter bidraget til udviklingen af det kinesiske samfund.

Forudsætningen for at investere med IFU er, at de danske virksomheder holder et højt niveau på CSR-området. Det vil blandt andet sige, at de skal overholde grundlæggende menneskelige og faglige rettigheder samt sikre et godt arbejdsmiljø og leve op til strenge miljøstandarder. Dermed har investeringerne også en positiv indflydelse på udviklingen af gode job og ansvarlig drift af virksomheder i Kina.

En historie om en succes

IFU’s 100 investeringsaftaler er en historie om en succes. Danske virksomheder har fået fodfæste på det hurtigst voksende marked i verden, fået forbedret deres konkurrenceevne samt øget omsætning og indtjening. I en del tilfælde har etableringen i Kina været en forudsætning for, at den danske virksomhed har kunnet overleve og opretholde arbejdspladser i Danmark. Kineserne har fået udenlandske investeringer og arbejdspladser, der har bidraget til en positiv økonomisk og social udvikling. Endelig har IFU tjent penge på investeringerne, og de mange fordele, der er opnået, har derfor ikke kostet de danske skatteydere en krone.