Nyheder

14. marts 2016

IFU HJÆLPER MED AT UDVIKLE NYE FORRETNINGSMULIGHEDER

IFU hjælper i stigende grad danske virksomheder med forretningsudvikling, så de i højere grad kan få foden indenfor på nye markeder. Med IFU’s nye mandat og en ny landbrugsfond er mulighederne stærkt forbedret.

Af Hugo Gaarden, Johannesburg

IFU får en stadig vigtigere funktion som udvikler af nye forretningsområder for danske virksomheder. Det er ikke nok at tilbyde kapital – eller at vente på, at virksomhederne forelægger nye ideer til investeringer i f.eks. det sydlige Afrika.

– Jeg kan tydeligt se, at virksomhederne har behov for, at vi selv kommer med ideer til, hvordan de kan investere i nye projekter – alene eller i et samarbejde med lokale virksomheder, siger lederen af IFU’s kontor for det sydlige Afrika, Johnny Ohgrøn Hansen, Johannesburg.

Da IFU’s mandat er blevet ændret, så der ikke nødvendigvis skal være en dansk investor, men danske interesser i et projekt, har den brede etablering med fem kontorer i Afrika og fokuseringen på udviklingsaktivitet fået endnu større betydning, mener han.

Stor laksefarm til flere hundrede millioner kroner

Det mest aktuelle eksempel er planen om at etablere en meget stor laksefarm  – et projekt til flere hundrede millioner kr. Det er en sydafrikansk udvikler, som skal bruge dansk udstyr og finansieringspartnere. IFU har været med til at afdække mulighederne – fra markedsmuligheder til at finde udstyrsleverandører og finansieringspartnere.

Vi må være innovative i IFU, som virksomhederne må være det, og fødevaresektoren i hele det sydlige Afrika er et mægtigt marked for danske virksomheder. Men potentialet skal udvikles, og med IFU’s nye Landbrugsfond er potentialet vokset betydeligt, siger Johnny O. Hansen.

En af de bedre investeringer for IFU i fødevaresektoren er investeringen i en tidligere farm i Zambia.

– Investeringen gav et flot afkast, og vi fik efter 7 år et tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Det er bl.a. i fødevaresektoren, at der er gode indtjeningsmuligheder. Potentialet er enormt i både Sydafrika og Zambia, mens Zimbabwe stadig halter lidt bagefter pga. den politiske udvikling, siger Johnny O. Hansen.

Ny landbrugsfond styrker mulighederne

– Med Landbrugsfonden har IFU fået endnu bedre muligheder for at hjælpe danske virksomheder ud på vækstmarkederne, og vi kan netop være med til at udvikle projekterne og dermed yde en bedre service til vores samarbejdspartnere, siger han.

I Sydafrika er der et lille antal svinebønder, som dominerer markedet. Der produceres kun 2,6 millioner slagtesvin om året, svarende til 10 pct. af den danske produktion. Men markedet i Sydafrika er langt større, fordi den nye middelklasse efterspørger et produkt mellem billige kyllinger og dyrere oksekød. Desuden er produktionen forældet hos mange sydafrikanske svinebønder, og det giver endnu større muligheder for danske producenter, når nye miljøregler efter dansk forbillede træder i kraft fra 2018. Endvidere vil der være muligheder indenfor slagteriudstyr, fødevareforarbejdning, dvs. fra hele agroindustrien.

Med en befolkning på over 50 millioner vil Sydafrika udgøre et jomfrueligt marked, der svarer til Østeuropa, hvor danske svinebønder ekspanderede voldsomt efter Murens fald.

Efter Johnny O. Hansens opfattelse er det afgørende, at danske producenter sammen med IFU går ind i et decideret udviklingsarbejde, så de kan være pionerer i udviklingen af en ny landbrugs- og fødevaresektor.