Nyheder

7. oktober 2019

IFU HAR OPDATERET SIN HÅNDBOG OM BÆREDYGTIGE INVESTERINGER

Vores opdaterede Sustainable Investments Handbook beskriver, hvordan vores krav skal fortolkes, og hvordan de kan implementeres.

IFU’s formål er at fremme investeringer, som støtter bæredygtig udvikling i udviklingslande i tre dimensioner – økonomisk, samfundsmæssigt og miljømæssigt – på en afbalanceret og integreret måde.

Derfor har IFU forpligtet sig til at sikre, at vores investeringer minimerer sustainability risici og negative indvirkninger samt skaber udviklingseffekter, som bl.a. kan omfatte:

  • Anstændige jobmuligheder
  • Adgang til billig, vedvarende energi
  • Robust infrastruktur
  • Lokale skattebidrag
  • Bæredygtigt forbrug og produktion
  • Ligestilling og kvinders sundhed
  • Sundhed i lokalsamfundet
  • Fødevaresikkerhed

IFU’s bæredygtighedspolitik for direkte investeringer i projektselskaber er beskrevet i IFU’s Sustainability Policy og den nye, opdaterede Sustainability Handbook. Håndbogen forklarer, hvordan kravene skal fortolkes og kan implementeres for at sikre, at bæredygtighed er en integreret del af en virksomheds daglige og strategiske arbejde.

Håndbogen dækker alle direkte investeringer foretaget af IFU og de fonde, som IFU administrerer. Men fonde og finansielle institutioner, som IFU har investeret i, kan også anvende håndbogen i deres dialog med porteføljeselskaber og kunder.

Håndbogen uddyber IFU’s krav om bæredygtighed og forventningerne til, hvordan projektselskaberne håndterer risici og påvirkninger på henholdsvis miljø-, samfunds- og ledelsesområdet såvel som forretningsetik og udviklingseffekter.

Den fremhæver potentielle risici og påvirkninger, som kræver særlig opmærksomhed. Projektselskaber skal hele tiden vurdere, om der er sustainability-emner, som skal adresseres, så de ikke kommer i konflikt med nationale eller internationale principper.

IFU kræver, at projekter med høj risiko skal overholde IFC’s Performance Standards samt IFC’ Environmental, Health & Safety Guidelines. IFU arbejder for at fremme disse standarder og guidelines i alle projektselskaber, hvor det måtte være relevant, og kravene i håndbogen er på linje med dem.

Det er IFU’s erfaring, at høje bæredygtighedsstandarder er en forudsætning for positivt afkast og succes, og at de kan føre til fordele såsom adgang til markeder, lavere personaleomsætning, omkostningseffektivisering i produktionen og et bedre forhold til stakeholders.

Vi håber, at håndbogen vil være både informativ og nyttig.

Den kan bestilles hos Birgitte Waage, bwa@ifu.dk