Nyheder

24. august 2005

IFU HAR IKKE FØRT FOLKETINGET BAG LYSET

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, har ikke ført Folketinget bag lyset – og tallene som er sendt til Folketinget, er naturligvis korrekte.

Fagbladet 3F bringer i morgen artikler over 8 sider, hvor bladet anklager Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, for at føre Folketinget bag lyset og for at have oppustet beskæftigelses­effekten af Fondens virke.

IFU’s formål er, i samvirke med dansk erhvervsliv, at bidrage til økonomisk udvikling i udviklings­lande gennem etablering af virksomheder.

Når IFU indgår aftaler om investering i projektvirksomheder, foretages der sammen med virksomheden et skøn af den forventede jobskabelse. Det er disse tal som indgår i opgørelsen og er oplyst til Folketinget. Dette fremgår såvel af IFU’s årsberetning som af svar til Folketinget og af de oplysninger som er givet til Fagbladet 3F.

I praksis udvikler alle projekter sig anderledes end forventet – nogle falder bort, andre får færre ansatte end forventet, men andre – hvor IFU deltager som aktionær eller långiver – til gengæld har fået flere ansatte oprindeligt forventet. Med andre ord skaber de projekter som IFU deltager i altså flere nye arbejdspladser end forventet – hvilket er det stik modsatte, af hvad man kan læse i Fagbladet 3F i morgen.

-“Vi ser på anklagerne fra Fagbladet med dyb alvor og finder dem helt urimelige. Vi er naturligvis altid parate til at redegøre for resultatet af vores arbejde, men det er uacceptabelt at debatten foregår på baggrund af ringe research, grove fordrejninger og direkte usandheder, siger administrerende direktør Sven Riskær, der nu vil overveje hvilke skridt, der kan tages for at rense IFU for Fagbladets usandfærdige anklager.

Korrekte oplysninger om IFU og yderligere kommentarer fås hos:

Bestyrelsesformand Johannes Poulsen, mobil 24 46 16 49
Administrerende direktør Sven Riskær, mobil 22 68 75 01
Vicedirektør Frank Norman Larsen, mobil 22 68 75 03