Nyheder

7. september 2021

IFU FREMHÆVES FOR RAPPORTERING OM BÆREDYGTIGHED

IFU’s seneste årsrapport om impact og bæredygtighed er blandt de bedste i Danmark. Det fremgår af SMV COP-listen 2021, hvor IFU er fremhævet sammen med syv andre danske virksomheder. Begrundelsen for valget af IFU er bl.a., at IFU for første gang måler fondens klimaaftryk på tværs af investeringerne, at rapporten viser en klar kobling mellem investeringer og verdensmål, ligesom der gives detaljeret indsigt i arbejdet med menneskerettigheder.

“Vi er meget stolte over at være udvalgt til SMV COP-listen 2021, der fremhæver de bedste rapporter om bæredygtighed. Det er naturligvis først og fremmest en påskønnelse af vores arbejde med rapportering, men understreger samtidig, at vi har en seriøs tilgang til at skabe positive forandringer via vores investeringer i udviklingslande,” siger Lars Krogsgaard, CIO i IFU.

I begrundelsen for at udvælge IFU til SMV COP-listen 2021 hedder det:
IFU Sustainability and Impact Report 2020 fremhæves som en fyldestgørende rapportering om virksomhedens investeringer og indsatser for at skabe vedvarende forandringer og bæredygtighed i udviklingslande med klar kobling til Verdensmålene. Af rapportens 34 sider fremhæves særligt sektionen s.14-27 ’Impact creation within investments’ for en klar rapporteringsstruktur og god brug af cases. Særligt på s. 20-21 gives udførlige detaljer om processer for nødvendig omhu i forhold til menneskerettigheder, og på s. 24 rapporterer IFU som noget nyt på klimaaftrykket på tværs af de sektorer, der investeres i. Samtidig giver tabellen s. 28-29 et godt overblik ved at samle op på hvert af de 17 Verdensmål, relevante delmål, IFU’s prioriteter og relevante nøgletal for 2020, der understøtter målene.

Blandt de bedste impact investorer
IFU’s mål er at blive blandt de bedste impact-investorer, og fonden har derfor i de senere år arbejdet målrettet på integrere impact og bæredygtighed i investeringerne fra den første vurdering af nye investeringer, gennem aktivt ejerskab, og til investeringerne afsluttes. I alle investeringer er det et krav, at de skal understøtte den grønne omstilling og bidrage til at forbedre levevilkårene i udviklingslande.

“Vi tror på, at bæredygtige virksomheder vil klare sig bedre økonomisk og have størst impact i de lande, vi investerer i. Men for at skabe den gode udvikling skal vi løbende udfordre virksomhederne og være i dialog med vores omverden, og her spiller den årlige rapport om impact og bæredygtighed en vigtig rolle.”

Lars Krogsgaard, CIO, IFU

280.000 job og 3,5 mia. kr. i lokal selskabsskat
IFU’s Sustainability and Impact Report viser, at IFU har investeret i næsten 2.000 megawatt vedvarende energi, har medvirket til at servicere flere end 13 millioner mennesker med bl.a. mikrolån, og at mere end 70 procent af investeringerne har taget initiativ til at fremme ligestilling og forebygge diskrimination. Virksomhederne i porteføljen beskæftigede knap 280.000 mennesker og rapporterede 3,5 milliarder kr. i lokale selskabsskatter i 2020.

I rapporten har IFU for første gang opgjort det samlede klimaaftryk fra sine investeringer. Det er sket med henblik på at kunne følge udviklingen og løbende bidrage til at reducere de samlede CO2-udledninger i porteføljen. Opgørelsen af IFU’s klimaaftryk viser, at de samlede CO2-udledninger – målt som IFU’s andel af investeringerne – i alt var på lidt over 450.000 tons i 2020.