Nyheder

14. april 2014

IFU FORTSÆTTER INVESTERINGER PÅ HØJT NIVEAU

IFU og IFU-administrerede fonde investerede 637 mio. kr. i 2013. I alt blev det til 44 investeringer, hvoraf de 25 var nye investeringer fordelt på Afrika, Asien og Latinamerika. Årets resultat var 72 mio. kr.

I 2013 fortsatte IFU et højt investeringsniveau. IFU investerede 566 mio. kr. i 43 selskaber.  279 mio. kr. blev investeret i Afrika, hvilket er det højeste niveau siden 2009. De resterende investeringer blev gennemført i Asien og Latinamerika samt i en ny klimainvesteringsfond, der er etableret i samarbejde med institutionelle investorer.

– Jeg er tilfreds med, at vi fortsætter med et højt investeringsniveau. Dermed har vi også i 2013 medvirket til dansk erhvervslivs vækst på nye markeder og samtidig bidraget til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene, siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

Tommy Thomsen fremhæver derudover, at IFU i sin nye strategi har fastlagt en målsætning om at fordoble investeringsaktiviteten frem mod 2018.

220 aktive investeringer

Ved årets udgang havde IFU en aktiv portefølje på 220 selskaber, der samlet direkte beskæftiger cirka 35.000 mennesker. IFU’s engagement i selskaberne har en markedsværdi på knap 2 mia. kr. IFU’s resultat i 2013 blev et overskud på 72 mio. kr.

– IFU har gennem årene investeret i mere end 800 selskaber i knap 90 lande, og det har både bidraget til at skabe omkring 350.000 arbejdspladser i udviklingslandene og resulteret i en fornuftig indtjening, siger Tommy Thomsen.

IFU som fund manager

IFU anvendes i stigende grad som fund manager for andre investeringsfonde og administrerer for nuværende fire sådanne fonde. I 2013 investerede IFU og IFU-administrerede fonde i alt 637 mio. kr.

To af fondene er etableret i et offentligt-privat samarbejde, og den seneste fond er Klimainvesteringsfonden, der er etableret i samarbejde med PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse (PBU) og Dansk Vækstkapital med en samlet kapital på 1,2 mia. kr.

– De målrettede fonde er en god mulighed for at matche danske styrkepositioner med behov i udviklingslandene. Det er tilfældet med Klimainvesteringsfonden og vil også være det med vores næste initiativ, der er en agribusiness-fond, siger Tommy Thomsen.