Nyheder

6. maj 2015

IFU FORTSÆTTER FREMGANGEN

I 2014 fortsatte IFU med at udvide sine aktiviteter. Der blev indgået investeringer for i alt 960 mio. kr., og årets overskud var på 149 mio. kr., hvilket er en fordobling sammenlignet med 2013.

I 2014 har IFU både haft stærkt fokus på sine kerneaktiviteter og på en række udviklingsaktiviteter, der på sigt skal fordoble IFU’s investeringer og dermed bidrage til yderligere bæredygtig vækst i udviklingslandene samt styrke dansk erhvervslivs globale position.

– I IFU er vi inde i en spændende udvikling, hvor vi løbende udvider med nye aktiviteter på områder, der er til gavn for både udviklingslandene og dansk erhvervsliv, siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

Overskud på 149 mio. kr.

I 2014 indgik IFU og IFU managed funds investeringsaftaler for i alt 960 mio. kr. IFU alene investerede 681 mio. kr., hvoraf 200 mio. kr. var i en ny klimainvesteringsfond, mens 481 mio. kr. blev investeret i 37 projekter i Afrika, Asien, Latinamerika og Europa. Den samlede forventede beskæftigelse i 21 nye projekter er på mere end 5,500 personer.

IFU’s bruttoafkast på aktiekapital var 11,4 pct. og det finansielle resultat blev et overskud på 149 mio. kr.

Bæredygtig energi og flere fødevarer

I begyndelsen af 2014 etablerede IFU i et banebrydende offentligt privat partnerskab med institutionelle investorer Klimainvesteringsfonden, der fik et samlet kapitalindskud på 1,3 mia. kr. IFU har derudover skabt grundlaget for en ny landbrugsinvesteringsfond, der forventes at kunne opnå financial close i 2015.

Begge fonde har som formål at koble efterspørgsel i udviklingslande med dansk erhvervslivs styrkepositioner og dermed bidrage til henholdsvis reduktion af CO2-udledning, udbygning af bæredygtig energiforsyning og øget fødevareproduktion i udviklingslandene samt bedre markedsmuligheder for danske virksomheder.

Dansk erhvervsliv har meget at byde på i forhold til udviklingslandene, og med de to fonde tror vi på, at der kan gennemføres kommercielle investeringer, som både er til fordel for udviklingslandene, dansk erhvervsliv og fondenes investorer, siger Tommy Thomsen.

Mere succes til små og mellemstore virksomheder

For at styrke små og mellemstore danske virksomheder i at opnå succes på nye markeder har IFU i samarbejde med Danida oprettet en ny SMV-facilitet.

– Vi oplever, at en del små og mellemstore virksomheder har det vanskeligt, når de starter op i udviklingslande. Derfor har vi etableret en ordning, hvor vi kan understøtte dem i deres forberedelse og opstart, så de hurtigere kan opnå forretningsmæssig succes, siger Tommy Thomsen.