Nyheder

13. februar 2023

IFU-FINANSIERING BIDRAGER TIL ØGET PAPIRGENBRUG I ECUADOR

Surpapel Group er en førende producent af papir og papkasser i Ecuador. En stor del af produkterne er baseret på papiraffald, som indsamles lokalt og genbruges. IFU yder lånefinansiering på lidt over 100 mio. kr. til Surpapel, så virksomheden kan fortsætte sin vækst og reducere sit CO2-aftryk yderligere.

En vigtig del af at håndtere klimaforandringerne og begrænse den globale opvarmning er at reducere ressourceforbruget for eksempel ved hjælp af cirkulære forretningsmodeller. I Ecuador har en af de førende producenter af papir og pap, Surpapel Group, skabt en virksomhed, der tilstræber at opretholde en råvareforsyning baseret på genbrug.

Surpapel Group har udviklet sig fra en traditionel papirproducent til en moderne virksomhed over de sidste ti år. Produktionsfaciliteterne er blevet moderniseret, en papirmølle er blevet tilføjet, og der er etableret en afdeling, som indsamler papiraffald. I dag er halvdelen af produktionen baseret på lokalt indsamlede genbrugsmaterialer.

Finansierer den grønne omstilling
IFU yder lånefinansiering på 106 mio. kr. til Surpapelcorp, der er Surpapels producent af papmateriale, og til Procarsa, som producerer de færdige papkasser. Finansieringen bidrager til, at Surpapel Group kan vækste yderligere og fortsætte med at investere i at indsamle lokalt papiraffald samt øge energieffektiviseringen og dermed reducere sit CO2-aftryk.

”Surpapel er en spændende virksomhed, som har været i stand til at udvikle sig fra at være en traditionel papirproducent til at have en cirkulær forretningsmodel, som understøtter den grønne omstilling i Ecuador. Dette lever op til IFU’s ambition om at skabe grønne, ligeværdige og inkluderende samfund, og vi er glade for at kunne hjælpe virksomheden i dens fortsatte udvikling.”

Peter Hardgrove, Investment Manager i IFU.

Finansieringen ydes på vegne af Danmarks Grønne Fremtidsfond, som er etableret af den danske stat for at fremme den grønne omstilling i Danmark og i udlandet.