Nyheder

7. juni 2017

IFU FEJRER 50 ÅR MED BÆREDYGTIGE INVESTERINGER

Den 7. juni 2017 er det 50 år siden, at det danske folketing besluttede at etablere IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande. Fonden har siden dengang gennemført mere end 1.200 investeringer i over 100 udviklingslande. De samlede aftalte investeringer har rundet næsten 19 mia. kr. og der er bl.a. skabt og fastholdt mere end 570.000 job i investeringslandene.

I juni 1967 besluttede Folketinget at etablere IFU –  Investeringsfonden for Udviklingslande.

Formålet med IFU er at skabe økonomisk vækst og social fremgang i udviklingslande via investeringer i den private sektor. Det sker på et kommercielt grundlag, hvor fonden tilbyder risikovillig kapital og rådgivning til virksomheder, der ønsker at drive forretning i et af de 146 udviklingslande, IFU kan investere i.

– IFU arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på at forretningsmæssige investeringer er et godt grundlag for at skabe fremgang i udviklingslandene, siger Tommy Thomsen, CEO.

En fjer blev til milliarder af høns

I begyndelsen var interessen for private investeringer i udviklingslande begrænset, men det har ændret sig dramatisk. I dag har IFU bidraget til mere end 1.200 investeringer i over 100 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. I alt har IFU aftalt investeringer for næsten 19 mia. kr.

Investeringerne er gennemført på baggrund af et statsligt indskud, der sidenhen er blevet betalt tilbage. Samtidig har IFU opbygget en egenkapital på 3 mia. kr.

– Baggrunden for vores succes er at vi er kommercielle og derfor løbende skaber et afkast, der både dækker vores driftsomkostninger og gør os i stand til at investere i nye projekter, siger Tommy Thomsen.

Mere end 600 millioner i selskabsskat i udviklingslande

De mange investeringer har gennem årene ydet vigtige bidrag til udviklingen i investeringslandene.

Der er blandt andet skabt og fastholdt mere end 570.000 job.  De ansatte har deltaget i uddannelse og derigennem fået opgraderet deres kvalifikationer samt øget deres lønindkomst, hvilket har medvirket til at forbedre deres livsvilkår. Derudover er der overfør viden og teknologi, etableret ny infrastruktur og virksomhederne har betalt skat. De seneste to år har de cirka 200 virksomhederne, som IFU aktuelt har et engagement med, rapporteret selskabsskat for mere 600 millioner kr. i udviklingslandene.

– Vi er meget stolte af vores bidrag til at forbedre vilkårene for mennesker i udviklingslande. Det gælder både direkte i de selskaber, vi investerer i, men også de afledte effekter i form af skattebetalinger, der kan anvendes til offentlige investeringer i bl.a. sundhed og uddannelse, siger Tommy Thomsen.

IFU’s investeringer understøtter nye verdensmål

FN’s nye Sustainable Development Goals, der for eksempel sigter mod at udrydde fattigdom, bekæmpe sult og sikre et bedre klima, ligger i klar forlængelse af IFU’s formål og de opgaver, fonden har løst i de seneste 50 år.

Det nye i målene er bl.a. erkendelsen af, at den private sektor er afgørende for finansiering og realisering af målsætningerne frem mod 2030. Den opgave er IFU allerede begyndt at løse gennem de seneste års etablering af en klimafond og en agribusiness fond basseret på kapital fra offentlige og private investorer.

– Med klimafonden og agribusiness fonden har vi taget hul på en ny vej, hvor vi kan blande offentlig og privat kapital med IFU’s 50 års erfaring med bæredygtige investeringer i udviklingslande og dermed øge vores indsats markant. Det er også baggrunden for, at vi har kunnet fordoble vores investering over de seneste par år, så vi nu investerer mere end 1 mia. kr. om året, siger Tommy Thomsen.

Det næste skridt er målsætningen om at etablere en Sustainable Development Goals Fund, der skal sikre et markant milliardbidrag til udviklingen i udviklingslande og samtidig genere et solidt afkast til investorerne, som forventes af blive en række danske pensionskasser og private fonde.

– Vi håber meget, vi kommer på plads med den nye SDG-fond, som i så fald bliver den første af sin art i verden og vil markere IFU’s fortsat store engagement i at gøre verden til et bedre sted, siger Tommy Thomsen.


D. 6 juni fejrede IFU sit 50 års jubilæum med et event for samarbejdspartnere og medarbejdere i Eigtveds Pakhus.