Nyheder

2. november 2009

IFU DELTAGER I STATSBESØG I VIETNAM

I de kommende dage besøger den danske kongefamilie og en større gruppe danske virksomheder Vietnam. IFU, der rådgiver og investerer med danske virksomheder i udviklingslande, deltager i statsbesøget. Igennem de seneste knap 20 år har IFU sammen med danske virksomheder aftalt investeringer for knap 1,5 mia. kr. i Vietnam og bidraget til etableringen af omkring 6.000 arbejdspladser.

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) har i de seneste knap 20 år været en aktiv sparringspartner for dansk erhvervsliv i Vietnam. Den seneste investering er aftalt med Carlsberg, der sammen med en vietnamesisk partner er ved at opføre et nyt bryggeri i det sydlige Vietnam.

– Vietnam er et interessant land, fordi det rummer store muligheder for danske virksomheder, og fordi vores investeringer kan bidrage til at styrke den økonomiske og sociale udvikling i et af de fattigere lande i verden, siger IFU’s administrerende direktør Finn Jønck.

IFU’s investeringer sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital og lån. Forudsætningen for, at IFU deltager i en investering, er, at den er økonomisk bæredygtig, og at den har en positiv indvirkning på udviklingen i det land, der investeres i.

IFU har sammen med danske og vietnamesiske virksomheder investeret i 25 projekter i Vietnam. Den samlede aftalte investering er på knap 1,5 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med 300 mio. kr. Investeringerne har medvirket til etableringen af cirka 6.000 arbejdspladser.

IFU investerer både med store og små danske virksomheder. Det gælder for eksempel Carlsberg, Orana, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Buchs, Sunmark, m. fl.

Udover finansiering tilbyder IFU også rådgivning til virksomhederne. Det sker både under forberedelsen, i forbindelse med opstart og driften af en virksomhed. Den viden og erfaring, som IFU har opbygget gennem næsten 20 år i Vietnam, er der mange virksomheder, der trækker på. Det gælder særligt første gang, de skal etablere sig på det vietnamesiske marked. Det gjorde Sunmark, der producerer solpaneler, også, da de etablerede deres første fabrik i Vietnam.

– Da vi første gang tog til Vietnam, var vores viden om produktion i udlandet meget begrænset. Det var derfor en stor fordel at kunne trække på IFU’s mange erfaringer med at drive forretning i Vietnam, siger Sunmarks administrerende direktør Hans Grydehøj.

I forbindelse med statsbesøget vil IFU præsentere fonden og dens ydelser over for de danske virksomheder.

– Jeg ser frem til at komme i kontakt med flere danske virksomheder og fortælle dem det positive budskab om, at vi både kan tjene penge og bidrage til den økonomiske og sociale udvikling i et af de fattigere lande i verden, siger Finn Jønck.

Se IFU’s pjece om Vietnam under Publikationer.

Yderligere oplysninger, kommunikationschef Rune Nørgaard på tlf. 33 63 75 60 eller 22 68 75 60